• Tiếng Việt
  • English

Đẩy mạnh giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho DN -KD&PL số 466

Chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật gọi tắt là chỉ số B1, là một trong những chỉ số nằm trong mục Quản trị theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới. Đây là một trong những chỉ số quan trọng, có ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh vì nếu gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật mà các doanh nghiệp phải gánh chịu lớn do quy định pháp luật phức tạp sẽ khiến cho doanh nghiệp phải chịu thêm nhiều chi phí khác như chi phí cơ hội, chi phí không chính thức…

Điều này gây tốn kém cho doanh nghiệp, cản trở doanh nghiệp đầu tư, cản trở tới việc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Vậy giải pháp nào giúp giảm chi phí tuân thủ pháp luật cho doanh nghiệp? Nội dung này sẽ được các chuyên gia trao đổi trong chương trình Kinh doanh và Pháp luật ngày 07/02/2020 với chủ đề: ĐẨY MẠNH GIẢI PHÁP CẮT GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT CHO DOANH NGHIỆP.

Luật sư Nguyễn Trần Tuyên- Giám đốc Công ty Luật TNHH ELITE tiếp tục tham gia trao đổi ý kiến chuyên môn trong Chương trình Kinh doanh và pháp luật số số 466.

Mời các bạn theo dõi chi tiết tại: 

X