Bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp tại Lào

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI LÀO 

 

I. THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU YÊU CẦU

(i). Thông tin

  • Thông tin về Chủ đơn (Tên và địa chỉ đầy đủ của người nộp đơn);
  • Thông tin về tác giả Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) (Tên và địa chỉ đầy đủ của tác giả tạo ra KDCN);

 

(ii). Tài liệu yêu cầu

  • File ảnh/bộ bản vẽ KDCN rõ nét theo quy định (mỗi bộ bao gồm ảnh chụp/hình vẽ tổng thể, hình chiếu từ phía trước, từ phía sau, từ bên trái, từ bên phải, từ trên xuống, và từ dưới lên);
  • Bản mô tả KDCN;
  • Giấy uỷ quyền của Chủ đơn cho ELITE LAW FIRM;
  • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có).

 

II. HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 05 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm. 

 

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

X