Tư vấn, đăng ký bảo hộ Kiểu dáng sản phẩm tại Việt Nam

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

(Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam kể từ ngày 01 ngày 01 năm 2018)

I. THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU YÊU CẦU

1.Thông tin

  • Thông tin về người nộp đơn (Tên và địa chỉ đầy đủ của người nộp đơn);
  • Thông tin về tác giả Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) (Tên và địa chỉ đầy đủ của tác giả tạo ra KDCN);

2. Tài liệu yêu cầu

  • 01 File ảnh KDCN hoặc 05 Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ KDCN rõ nét theo quy định (mỗi bộ bao gồm ảnh chụp/hình vẽ tổng thể, hình chiếu từ phía trước, từ phía sau, từ bên trái, từ bên phải, từ trên xuống, và từ dưới lên);
  • Bản mô tả KDCN;
  • Giấy uỷ quyền của Người nộp đơn cho ELITE LAW FIRM (theo mẫu);
  • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có).

  II.THỜI HẠN   Kết quả hình ảnh cho icon thời hạn

Theo quy định, đơn đăng ký KDCN được Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) thẩm định và ra kết luận về việc cấp Bằng độc quyền KDCN trong thời hạn 10 tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong đó, thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng, đơn được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn và thời hạn thẩm định nội dung KDCN (đánh giá khả năng bảo hộ) là 07 tháng kể từ ngày công bố đơn.

III. HIỆU LỰC BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

Bằng độc quyền KDCN có hiệu lực 05 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm.

IV. PHÍ Kết quả hình ảnh cho icon thu phí

Phí đăng ký kiểu dáng công nghiệp phụ thuộc vào số phương án yêu cầu bảo hộ trong một đơn, số hình vẽ và sẽ được tính cụ thể cho từng đơn.

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

X