Bảo hộ Nhãn hiệu Campuchia

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

I. TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN CẦN THIẾT

1. Thông tin cần thiết

i. Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của Người nộp đơn

ii. Mô tả chi tiết về sản phẩm/ dịch vụ và nhóm phân loại quốc tế theo Bảng phân loại Nice.

2. Tài liệu cần thiết

i. Mẫu nhãn hiệu (dạng file mềm)

ii. Bản sao công chứng của Tài liệu ưu tiên nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Thông tin về quyền ưu tiên (Số đơn ưu tiên, ngày ưu tiên, quốc gia ưu tiên) cần được cung cấp khi nộp đơn

iii. Giấy ủy quyền của Người nộp đơn ủy quyền cho Công ty luật TNHH ELITE (theo mẫu)

Việc đăng ký nhãn hiệu trong các trường hợp thông thường (không có phản đối/ từ chối) thường được thực hiện trong thời hạn từ 10-12 tháng kể từ khi nộp đơn đến khi cấp bằng.

II. HIỆU LỰC CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

Trong trường hợp Quý Công ty cần trao đổi thêm về các vấn đề liên quan đến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myama cũng như các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi theo địa chỉ e-mail dưới đây:

Email: info@lawfirmelite.com

Tel: (+84-24) 3 7373051

Fax: (+84-24) 3 7373056

X