• Tiếng Việt
  • English

Bảo hộ Nhãn hiệu Myanma

Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu tại Myanma

I. Yêu cầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Myanma

1.Thông tin cần thiết

i. Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của Người nộp đơn

ii. Mô tả chi tiết về sản phẩm/ dịch vụ và nhóm phân loại quốc tế

2.Tài liệu cần thiết

i. Mẫu nhãn hiệu (dạng file mềm)

ii. Bản gốc công chứng Bản tuyên thệ về quyền sở hữu với mỗi đơn đăng ký (theo mẫu)

iii. Bản gốc công chứng và hợp pháp hóa Giấy ủy quyền (theo mẫu)

Lưu ý

i. Ngôn ngữ nộp đơn: Tiếng Anh

ii. Mỗi đơn đăng ký nhãn hiệu có thể áp dựng cho một nhãn hiệu với nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ

II. THỜI HẠN THỰC HIỆN

Thời hạn dự kiến để hoàn thành việc đăng ký và nhận được Đăng ký nhãn hiệu là từ 4-6 tuần kể từ ngày nộp đơn.

Lưu ý

i. Cơ quan đăng ký sẽ không phát hành Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Cơ quan đăng ký chỉ trả lại các Tài liệu gốc có đóng dấu ngày đăng ký lên các tài liệu này.

ii. Sau khi việc đăng ký được hoàn tất, chủ sở hữu nhãn hiệu cần công bố một Thông báo về nhãn hiệu trên Tờ báo địa phương của Myanma để công bố quyền sở hữu với công chúng và cảnh báo chống hành vi xâm phạm quyền.

III. THỜI HẠN THỰC HIỆN

Theo quy định, Đăng ký nhãn hiệu tại Myanma khi đã được đăng ký thì không có thời hạn. Tuy nhiên, trên thực tế tại Myanma, Chủ sở hữu nhãn hiệu cần công bố lại Thông báo về nhãn hiệu trên báo địa phương theo định kỳ mỗi 10 năm một lần để khẳng định quyền sở hữu và cảnh báo chống lại hành vi vi phạm.

Trong trường hợp Quý Công ty cần trao đổi thêm về các vấn đề liên quan đến đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myama cũng như các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, xin vui lòng liên hệ lại với chúng tôi theo địa chỉ e-mail dưới đây:

Email: info@lawfirmelite.com

Tel: (+84-24) 3 7373051

Fax: (+84-24) 3 7373056

X