Tư vấn, đăng ký bảo hộ Thương hiệu/Nhãn hiệu tại Việt Nam

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

(Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

Kết quả hình ảnh cho ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

I. THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU YÊU CẦU

  • Tên, địa chỉ đầy đủ của Chủ sở hữu nhãn hiệu;
  • 1 file mẫu nhãn hiệu hoặc 10 mẫu nhãn hiệu rõ nét, kích thước không quá 8cm và các thành phần trong nhãn hiệu không lớn hơn 8 cm và không nhỏ hơn 0,8cm;
  • Danh mục hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký;
  • Giấy uỷ quyền của Người nộp đơn (theo mẫu).

II. THỜI HẠN THỰC HIỆN Kết quả hình ảnh cho icon thời hạn

 Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, đơn đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định và ra kết luận về việc cấp Văn bằng bảo hộ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày nộp đơn. Trong đó, thời hạn thẩm định hình thức là 01 tháng, đơn được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày được chấp nhận đơn hợp lệ và được thẩm định nội dung trong thời hạn 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

III. HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu có hiệu lực 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

IV. PHÍ Kết quả hình ảnh cho icon thu phí

Phí đăng ký Nhãn hiệu phụ thuộc vào số nhóm sản phẩm dịch vụ trong một đơn và số sản phẩm dịch vụ chi tiết trong mỗi nhóm. Chi phí sẽ được tính cụ thể cho từng đơn dựa trên nhãn hiệu thực tế và lĩnh vực người nộp đơn muốn đăng ký bảo hộ

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

X