Bảo hộ Sáng chế và Giải pháp hữu ích tại Myanmar

Hiện nay, Luật Sáng chế tại Myanmar chưa có hiệu lực thi hành nên chưa thể tiến hành đăng ký bảo hộ Sáng chế và Giải pháp hữu ích tại Myanmar.

 

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

X