• Tiếng Việt
  • English

Đăng ký Mã số Mã vạch

Dịch vụ liên quan

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH TẠI VIỆT NAM CỦA ELITE LAW FIRM

(Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2021)

 

  1. THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU YÊU CẦU
  • 02 Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty;
  • 02 Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch (Đơn do ELITE chuẩn bị);
  • 02 Bảng đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTin (Do ELITE chuẩn bị)
  1. THỜI HẠN THỰC HIỆN

(i) Thời gian kích hoạt Mã số mã vạch trên hệ thống (sử dụng online) là 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ tại Trung tâm Mã số, Mã vạch quốc gia. Chúng tôi xin lưu ý, Giấy chứng nhận đăng ký Mã số mã vạch sẽ được cấp sau 30 ngày từ ngày Quý khách hàng đã hoàn tất thông tin khai báo chi tiết về sản phẩm gắn mã vạch trên hệ thống online của Trung tâm Mã số, mã vạch quốc gia.

(ii) Sau khi Mã số mã vạch được kích hoạt online, chúng tôi sẽ hướng dẫn và hỗ trợ kê khai sản phẩm cụ thể để quý khách hàng tạo Mã số mã vạch và sử dụng.

III. HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ, MÃ VẠCH

Theo quy định mới tại Thông tư 10/2020/TT-BKHCN (có hiệu lực từ 01/04/2021), thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch trong trường hợp cấp mới không quá 03 năm kể từ ngày cấp.

III. CHI PHÍ

  1. Phí, lệ phí nhà nước đăng ký Mã số mã vạch cho loại 100 sản phẩm, đã bao gồm phí duy trì cho 3 năm là: 1.500.000VNĐ
  2. Phí, lệ phí nhà nước đăng ký Mã số mã vạch cho loại 1.000 sản phẩm, đã bao gồm phí duy trì cho 3 năm là: 2.400.000VNĐ

Để được hướng dẫn cụ thể hơn về việc đăng ký mã số, mã vạch tại Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH ELITE-ELITE LAW FIRM

255 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0243 7373 051

Hotline: 0988 746 527

Email: info@lawfirmelite.com

X