Gia hạn, sửa đổi nhãn hiệu tại Lào

I. GIA HẠN HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI LÀO 

1. Tài liệu yêu cầu

  • Bản gốc Giấy ủy quyền ;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

 

2. Thời hạn thực hiện 

Trên thực tế, thời gian hoàn tất thủ tục ghi nhận gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ là khoảng 5-7 tháng kể từ ngày nộp đơn. 

 

II. SỬA ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI LÀO 

1. Tài liệu yêu cầu

  • Bản gốc Giấy ủy quyền;
  • Bản gốc có công chứng Tuyên bố thay đổi Tên/Địa chỉ hoặc các tài liệu pháp lý khác thể hiện việc thay đổi tên/địa chỉ;
  • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu

 

2. Thời hạn thực hiện

Trên thực tế, thời gian hoàn tất thủ tục ghi nhận thay đổi tên/địa chỉ của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là khoảng 5-7 tháng kể từ ngày nộp đơn.

 

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

X