Gia hạn, sửa đổi, chuyển nhượng tại Myanmar

Hướng dẫn Gia hạn, sửa đổi, chuyển nhượng nhãn hiệu tại Myanmar

 

Luật Nhãn hiệu mới tại Myanmar có hiệu lực, theo đó tất cả các nhãn hiệu đã đăng ký trước đó sẽ bị vô hiệu và mất khả năng bảo hộ. Để tiếp tục bảo hộ nhãn hiệu ở Myanmar, các nhãn hiệu đã đăng ký trước đó phải được hoàn thiện theo hệ thống nộp đơn mới trên cơ sở nộp đơn đầu tiên.

Thủ tục ghi nhận gia hạn, sửa đổi, chuyển nhượng nhãn hiệu vào thời điểm này ở Myanmar thực chất là thủ tục nộp lại đơn đăng ký nhãn hiệu mới với các tài liệu yêu cầu sau:

  • Bản gốc Giấy ủy quyền có công chứng;
  • Bản gốc có công chứng Tuyên bố Quyền sở hữu của Chủ đơn đối với nhãn hiệu đăng ký (theo mẫu);
  • Mẫu nhãn hiệu;
  • Nhóm sản phẩm, dịch vụ gắn liền với Nhãn hiệu;
  • Các thông tin liên quan đến chủ đơn, cụ thể:
  • Trường hợp chủ đơn là Công ty: Giấy đăng ký kinh doanh (bắt buộc), loại pháp nhân công ty, địa chỉ, ….
  • Trường hợp chủ đơn là cá nhân: bản sao hộ chiếu
  • Bản gốc có công chứng Tuyên bố thay đổi Tên/Địa chỉ hoặc các tài liệu pháp lý khác thể hiện việc thay đổi tên/địa chỉ; tài liệu liên quan chứng minh sự thay đổi hợp pháp của chủ VBBH,… (trong trường hợp sửa đổi VBBH)
  • Bản gốc có công chứng Hợp đồng chuyển nhượng (trong trường hợp chuyển nhượng VBBH)

Ngoài ra, chưa có các quy định cụ thể liên quan đến thời gian hoàn thành các thủ tục gia hạn, sửa đổi, chuyển nhượng VBBH nhãn hiệu tại Myanmar vào thời điểm này.

Chi phí của chúng tôi bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước, phí luật sư và các phí liên quan từ thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục sửa đổi, gia hạn, chuyển nhượng, … cho đến thời điểm nhận được bản ghi nhận sửa đổi, gia hạn, chuyển nhượng,…

Nếu Quý vị cần thêm bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu tư vấn về các thủ tục liên quan đến nhãn hiệu tại Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, ASEAN cũng như các quốc gia khác trên thế giới, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

Công ty Luật TNHH ELITE

Email: info@lawfirmelite.com

Tel: (+84-24) 3 7373051

Fax: (+84-24) 3 7373056

X