Gia hạn sửa đổi Việt nam

HƯỚNG DẪN GIA HẠN HIỆU LỰC

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

(Áp dụng cho tổ chức, cá nhân Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

 I. TÀI LIỆU YÊU CẦU

  1. Bản gốc Giấy ủy quyền (theo mẫu);
  2. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, nếu khách hàng muốn ghi nhận việc gia hạn vào Văn bằng bảo hộ.

Lưu ý: Trong thời hạn 6 tháng trước ngày hoặc sau ngày Văn bằng bảo hộ hết hiệu lực, Đơn yêu cầu gia hạn Văn bằng phải được nộp cho Cục sở hữu trí tuệ. Nếu Đơn yêu cầu gia hạn được nộp sau ngày Văn bằng hết hiệu lực (không quá 6 tháng), ngoài phí gia hạn, chủ Văn bằng phải nộp thêm lệ phí cho việc nộp muộn theo quy định.

 II. THỜI HẠN THỰC HIỆN Kết quả hình ảnh cho icon thời hạn

Theo quy định, thủ tục đăng ký gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu là 2 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

III. PHÍ Kết quả hình ảnh cho icon thu phí

Phí gia hạn nhãn hiệu phụ thuộc vào số nhóm sản phẩm/dịch vụ được bảo hộ kèm theo từng nhãn hiệu cụ thể.

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

 

HƯỚNG DẪN GHI NHẬN THAY ĐỔI TÊN/ĐỊA CHỈ CỦA

CHỦ ĐƠN/VĂN BẰNG BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

(Áp dụng cho cá nhân, tổ chức Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

 

I. TÀI LIỆU YÊU CẦU

  1. Bản gốc Giấy ủy quyền (theo mẫu);
  2. Tài liệu chứng minh sự thay đổi tên/ địa chỉ của chủ đơn/chủ văn bằng, ví dụ: bản gốc/bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có tên/địa chỉ mới; hoặc bản gốc/bản sao công chứng Hợp đồng chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu, tài liệu chứng minh quyền được thừa kế hợp pháp…
  3. 01 bản gốc Giấy Chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc Bằng sáng chế/ kiểu dáng công nghiệp (nếu đã được cấp văn bằng bảo hộ).

 II. THỜI HẠN THỰC HIỆN Kết quả hình ảnh cho icon thời hạn

 Theo quy định, thủ tục ghi nhận thay đổi tên/địa chỉ của chủ Đơn/Chủ sở hữu Văn bằng bảo hộ là 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

 Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

X