Li-xăng, chuyển nhượng Việt nam

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP (HỢP ĐỒNG LI-XĂNG) TẠI VIỆT NAM

(Áp dụng cho cá nhân, tổ chức Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

 I. HỢP ĐỒNG CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

 1. Đối tượng sở hữu công nghiệp (Nhãn hiệu, Sáng chế, Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp) đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 2. Hợp đồng chuyển quyền sử dụng Đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thể hiện dưới hình thức văn bản và bắt buộc phải được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ mới có hiệu lực pháp lý đối với bên thứ ba;
 3. Một Hợp đồng có thể thỏa thuận về việc chuyển quyền sử dụng đối với một hoặc nhiều Văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu/Sáng chế /Giải pháp hữu ích/Kiểu dáng công nghiệp.

Lưu ý:

 • Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó;
 • Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép;
 • Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu;
 • Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế.

II. YÊU CẦU

 1. Bản gốc Giấy ủy quyền do bên chuyển quyền hoặc bên nhận chuyển quyền ký, đóng dấu (theo mẫu);
 2. Hai (02) bản gốc hoặc bản sao công chứng Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng Đối tượng sở hữu công nghiệp.

III. THỜI HẠN THỰC HIỆN Kết quả hình ảnh cho icon thời hạn

Theo quy định, thủ tục đăng ký Hợp đồng chuyển quyền sử dụng các Đối tượng sở hữu công nghiệp là 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

 

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

(Áp dụng cho cá nhân, tổ chức Việt Nam từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

 I.HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP.

 1. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (đối với Nhãn hiệu/Sáng chế /Giải pháp hữu ích/KDCN) phải được thể hiện dưới hình thức văn bản và bắt buộc phải được đăng ký tại Cục Sở hữu trí tuệ mới có hiệu lực pháp lý.
 2. Một Hợp đồng có thể thỏa thuận về việc chuyển nhượng đối với một hoặc nhiều Văn bằng đăng ký nhãn hiệu/SC/GPHI/KDCN.

Lưu ý:

 • Chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chỉ được chuyển nhượng quyền của mình trong phạm vi được bảo hộ;
 • Việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

II.TÀI LIỆU YÊU CẦU 

 1. Bản gốc Giấy ủy quyền do bên chuyển nhượng hoặc của bên nhận chuyển nhượng ký, đóng dấu (theo mẫu);
 2. Hai (02) bản gốc hoặc bản sao công chứng Hợp đồng chuyển nhượng;
 3. Bản gốc Văn bằng nhãn hiệu/SC/GPHI/KDCN.

III. THỜI HẠN THỰC HIỆN   Kết quả hình ảnh cho icon thời hạn

Theo quy định, thủ tục đăng ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ.

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

X