• Tiếng Việt
  • English

ELITE THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO NGÀY 24/04/2020

Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp, mang tính nhân văn. Đồng thời, đó cũng là cách để thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân với sức khỏe của cộng đồng, cùng chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong thời kỳ ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 như hiện nay.

Với tinh thần đó, ngày 24/04/2020, ELITE team đã tham dự chương trình hiến máu tại Điểm hiến máu cố định 122 Đường Láng, trực thuộc Viện huyết học Truyền máu Trung ương.

X