What are my rights when owning a Trademark Registration Certificate?

392

What are my rights when owning a Trademark Registration Certificate?

Nếu Anh/Chị sở hữu một trong các văn bằng nêu trên thì Anh/Chị sẽ có các quyền sau đây:

- Sử dụng nhãn hiệu hoặc cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu, bao gồm các hành vi sau:

+ Gắn nhãn hiệu đã được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

+ Lưu thông, chào bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ

+ Nhập khẩu hàng hóa mang nhãn hiệu được bảo hộ

- Ngăn cấm người khác sử dụng nhãn hiệu;

- Định đoạt nhãn hiệu

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

Collapse

Tôi vừa nghiên cứu và thử nghiệm thành công một máy lọc nước sạch từ nước thải sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đình. Vậy, xin luật sư tư vấn giúp tôi cách bảo hộ thành quả sáng tạo này của tôi.

Trong trường hợp này, vì anh/chị đã nghiên cứu và chế tạo ra một hệ lọc nước sạch nên tôi khuyên anh/chị nên làm thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế (hoặc giải pháp hữu ích) cho máy lọc nước này tại Cục Sở hữu trí tuệ. Nếu máy lọc nước này có kiểu dáng, hình thức thiết kế bên ngoài đẹp, độc đáo và sáng tạo, anh nên tiến hành đăng ký bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp của máy lọc nước này. Ngoài ra, để phục vụ việc đăng ký chất lượng, thương mại hóa, marketing sản phẩm, anh/chị cần đặt tên độc đáo và đăng ký tên gọi này dưới dạng nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Anh/chị nên đến một Văn phòng Đại diện SHCN để được tư vấn cụ thể vì ý kiến tư vấn của tôi chỉ mang tính định hướng và theo nguyên tắc chung dựa trên các quy định pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ.

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

Read more

Can Trademarks be changed after registration?

Nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ không thể được sửa đổi sau khi đăng ký, trừ trường hợp sửa đổi để thu hẹp/giới hạn danh mục hàng hóa,dịch vụ.

 

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

Read more

Why should I do a search before applying for a trademark?

Mặc dù không bắt buộc, chủ đơn nên tiến hành tra cứu khả năng đăng ký sử dụng nhãn hiệu trước khi nộp đơn xin bảo hộ nhãn hiệu để đánh giá trước khả năng đăng ký của nhãn hiệu, theo đó chủ đơn sẽ quyết định tiến hành nộp đơn đăng ký hay không. Vì khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ, Cục SHTT sẽ thẩm định đơn nhãn hiệu đó trong khoảng từ 12-18 tháng để đưa ra quyết định chấp nhận hay từ chối bảo hộ. Nếu bị từ chối, chủ đơn không những mất chi phí đăng ký mà còn tiêu tốn thời gian một cách vô ích.

 

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

Read more

Is trademark registration compulsory?

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam thì việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu không phải là nghĩa vụ bắt buộc đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu.

Đăng ký nhãn hiệu hay không đăng ký nhãn hiệu là quyền của tổ chức, cá nhân sử dụng nhãn hiệu.

Mặc dù đăng ký nhãn hiệu không phải là thủ tục bắt buộc nhưng việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu lại là rất cần thiết và là cơ sở để xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu.

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:             info@lawfirmelite.com

Read more

X