• Tiếng Việt
  • English

EVFTA-THÍCH NGHI ĐỂ THAM GIA VÀO SÂN CHƠI EU

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) dự kiến sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua vào tháng 05 này. Luật sư Nguyễn Trần Tuyên và cộng sự Nguyễn Thị Diệu Linh (ELITE LAW FIRM) đã có bài phân tích chuyên sâu về những thay đổi về sở hữu trí tuệ và những cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam theo Hiệp định EVFTA được đăng tải trên báo Vietnam Investment Review (VIR) ngày 20/04/2020.

Theo dõi bài báo tại: https://www.vir.com.vn/adapting-to-enter-the-eu-playground-75696.html

Xem thêm:

X