• Tiếng Việt
  • English

Hệ thống khai thác dữ liệu sáng chế để phân tích xu hướng công nghệ

Không chỉ là công cụ hữu hiệu phục vụ hoạt động tra cứu thông tin về sở hữu trí tuệ, hệ thống khai thác dữ liệu sáng chế và phi sáng chế do TS. Nguyễn Việt Anh và cộng sự ở Viện Công nghệ thông tin (Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam) phát triển còn có thể cung cấp những phân tích về xu hướng công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp hoặc các nhà quản lý lựa chọn hướng phát triển KH&CN phù hợp.

Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống này chứa hơn 30 biểu mẫu phân tích dữ liệu sáng chế, cho phép người truy cập có thể ‘lấy’ được rất nhiều thông tin hữu ích như đánh giá sơ bộ điểm mới của sáng chế, xác định những chủ đơn sáng chế có số đơn nộp hàng đầu theo từng lĩnh vực, xác định những sáng chế quan trọng nhất trong một lĩnh vực,… “Rất nhiều đối tượng khác nhau đều có thể tận dụng khai thác được các tính năng này, chẳng hạn một người muốn nộp đơn bảo hộ sáng chế, muốn biết khả năng đơn này có được chấp nhận hay không, chỉ cần copy nội dung yêu cầu bảo hộ và tìm kiếm, hệ thống sẽ liệt kê những sáng chế gần giống nhất với tính liên quan giảm dần”.

Nguồn: Hệ thống khai thác dữ liệu sáng chế để phân tích xu hướng công nghệ

X