• Tiếng Việt
  • English

THÔNG ĐIỆP CỦA NGÀY SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI năm 2020 – Hãy sáng tạo cho một Tương lai Xanh

Cứ đến ngày 26 tháng 4 hàng năm, chúng ta đều kỷ niệm ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới để tìm hiểu về vai trò của quyền Sở hữu trí tuệ đang nắm giữ trong việc thúc đẩy đổi mới và sáng tạo. Ngày Sở hữu trí tuệ Thế giới năm nay 2020 đặt sự đổi mới – và quyền SHTT hỗ trợ sự đổi mới – là trung tâm của nỗ lực sáng tạo ra một tương lai xanh. Vì sao vậy? Bởi vì sự lực chọn mà chúng ta quyết định ngày hôm nay sẽ định hình tương lai ngày mai của chúng ta. Trái đất này là Ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta cần bảo vệ và che chở Ngôi-nhà-Trái-đất này.

Tạo dựng một con đường đến một tương lai xanh là một mệnh lệnh đương đại. Tất cả chúng ta đều chia sẻ thách thức này và mỗi người có một vai trò trong việc xây dựng một tương lai xanh. Đây là một nỗ lực phức tạp và đa diện, nhưng như nhà tự nhiên học nổi tiếng David Attenborough đã viết, “với tư cách là một loài, chúng ta-loài người là những Chuyên gia giải quyết vấn đề”. Chúng ta có thể tạo ra một tương lai xanh.

Chúng ta có trí tuệ tập thể, sự khéo léo và sáng tạo để đưa ra những cách thức mới, hiệu quả hơn để định hình một tương lai ít carbon. Nhưng chúng ta phải hành động ngay!

Chiến dịch Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2020 đặt sự đổi mới – và các quyền IP hỗ trợ đổi mới – là trung tâm của những nỗ lực tạo ra một tương lai xanh. Tại sao? Bởi vì những lựa chọn chúng ta quyết định ngày hôm nay sẽ định hình ngày mai của chúng ta. Trái đất này là Ngôi nhà của chúng ta. Chúng ta cần bảo vệ và che chở nó.

Chiến dịch cũng kỷ niệm nhiều nhà sáng chế và người sáng tạo truyền cảm hứng trên khắp thế giới những người đang đặt cược vào một tương lai xanh – phụ nữ, nam giới và những người trẻ tuổi đang làm việc với những giải pháp thay thế sạch hơn cho các công nghệ dựa trên nhiên liệu hóa thạch truyền thống và với hệ thống quản trị tài nguyên thiên nhiên và thực phẩm thực tốt hơn và bền vững hơn và những người đang sử dụng hệ thống SHTT để hỗ trợ công việc của họ cũng như sự tiếp thu các công nghệ này và sử dụng chúng trong xã hội.

Chúng ta khám phá làm cách nào để cân bằng và thúc đẩy hệ thống SHTT có thể hỗ trợ cho sự trỗi dậy của một nền kinh tế xanh mà có thể hòa hợp cùng và không chống lại các hệ thống hỗ-trợ-cuộc-sống của Trái đất này.

Chúng ta xem xét cách làm thế nào để hệ thống bằng sáng chế thúc đẩy cho đổi mới, phát triển và phổ biến các công nghệ thân thiện với môi trường cho phép chúng ta giải quyết khủng hoảng về khí hậu và xây dựng một tương lai xanh; làm sao để ý tưởng thiết kế và quyền kiểu dáng cùng nhau hỗ trợ việc sử dụng tài nguyên tối ưu và cho phép các nhà thiết kế đầu tư thời gian và tài năng của họ trong việc tạo ra các sản phẩm hữu ích, hấp dẫn và thân thiện với môi trường cho người tiêu dùng.

Chúng ta xem xét cách làm sao cho nhãn hiệu và các yếu tố nhận diện khác có thể hỗ trợ cho sự xuất hiện và tăng trưởng của việc kinh doanh được xây dựng dựa trên các nguyên tắc bền vững môi trường, cho phép các doanh nghiệp cung cấp hàng loạt các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường.

Chúng ta thấy cách làm sao để các quyền, như chỉ dẫn địa lý có thể khuyến khích sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên bền vững hơn và làm sao để các quyền về nhân giống cây trồng mới thúc đẩy sự phát triển của các loại cây trồng khỏe mạnh hơn để hỗ trợ cho an ninh lương thực toàn cầu.

Và chúng ta quan sát cách những người sáng tạo – những người thông qua hệ thống bản quyền có thể kiếm sống từ công việc của họ – có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra tầm nhìn về một tương lai xanh và những lợi ích không thể kế hết của nó.

Như Einstein đã từng nói, chúng ta không thể cứ tiếp tục làm một việc lặp đi lặp lại và mong đợi những vào những kết quả khác nhau được. Nếu chúng ta muốn có những kết quả khác biệt, chúng ta cần phải đổi mới trong cách tiếp cận, trong suy nghĩ và trong mô hình kinh doanh của chúng ta.

Cam kết của chúng ta, những lựa chọn mà chúng ta quyết định hàng ngày, các sản phẩm mà chúng ta mua, các nghiên cứu mà chúng ta tài trợ, các công ty mà chúng ta hỗ trợ và các chính sách và luật lệ mà chúng ta phát triển sẽ quyết định tương lai của chúng ta xanh như thế nào.

Nhưng, với tư duy đổi mới và chiến lược sử dụng quyền sở hữu trí tuệ, thì khả năng minh chứng cho khát vọng xanh này là trong tầm tay.

Hãy cùng chúng tôi khám phá vai trò của sự đổi mới và quyền sở hữu trí tuệ trong việc mở ra một con đường dẫn đến một tương lai xanh. Hãy chia sẻ những sáng tạo xanh yêu thích của bạn và hãy cho chúng tôi biết bạn sẽ gia tăng chứng chỉ Xanh của bạn như thế nào.

(translated by Tuyen, ELITE LAW FIRM)

(Nguồn: https://www.wipo.int/ip-outreach/en/ipday/)

X