• Tiếng Việt
  • English

Tranh chấp tên thương mại và nhãn hiệu hàng hóa-KDPL số 511

Theo quy định pháp luật, tên thương mại và nhãn hiệu hàng hóa là hai đối tượng hoàn toàn khác nhau về bản chất, tuy nhiên, trên thực tế vẫn thường bị nhầm lẫn bởi sự giống nhau về mặt hình thức. Chính vì sự tương đồng về mặt hình thức này khiến cho không ít các trường hợp tranh chấp tên thương mại và nhãn hiệu đã xảy ra, gây thiệt hại cho cả hai bên.

Lưu ý cho các doanh nghiệp khi sử dụng tên thương mại làm nhãn hiệu hàng hóa cũng như cách tránh những tranh chấp không đáng có từ hai đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ này được trao đổi trong chương trình “Kinh doanh và Pháp luật” ngày 18/12/2020 với chủ đề: TRANH CHẤP TÊN THƯƠNG MẠI VÀ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA cùng sự tham gia đóng góp ý kiến dưới phương diện pháp luật của Luật sư Nguyễn Trần Tuyên – Giám đốc Công ty Luật TNHH ELITE.

Mời các bạn theo dõi chi tiết tại :

Nguồn: VTV

Tổng hợp bởi: ELITE LAW FIRM 

X