THỰC THI, XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM

TƯ VẤN, ĐƯA RA GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ NHẰM THỰC THI, XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM

I. Chống hàng giả, thực thi quyền SHTT

Các biện pháp

Ø  Thủ tục dân sự;

Ø  Thủ tục hành chính;

Ø  Thủ tục hình sự;

Ø  Các biện pháp kiểm soát hải quan chống hàng giả và hành vi xâm phạm quyền SHTT.

Các hành vi xâm phạm

Ø  Hành vi làm hàng giả, xâm phạm quyền SHTT gây tổn thất, thiệt hại cho chủ sở hữu quyền, người tiêu dung hoặc cho xã hội;

Ø  Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển hoặc buôn bán hàng hóa giả mạo về SHTT;

Ø  Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ.

II. Thủ tục kiện dân sự

Tòa án thẩm quyền giải quyết

Ø  Tòa án nhân dân cấp cao;

Ø  Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

Ø  Tòa án nhân dân cấp huyện.

Chế tài dân sự

Ø  Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm quyền SHTT;

Ø  Buộc xin lỗi, cải chính công khai;

Ø  Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;

Ø  Buộc bồi thường thiệt hại về vật chất & tinh thần;

Ø  Buộc tiêu hủy, phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại đối với hàng hóa..

Thời gian xử lý: 6 tháng – 2 năm hoặc hơn.

III. Thủ tục xử lý vi phạm Hành chính

Cơ quan có thẩm quyền

Ø  Thanh tra chuyên ngành (Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thông tin truyền thông);

Ø  Quản lý thị trường;

Ø  Hải quan;

Ø  Công an;

Ø  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện    

Chế tài xử lý vi phạm

Ø  Hình thức xử phạt chính:

ü  Phạt cảnh cáo; hoặc 

ü  Phạt tiền đến 500 triệu đồng đối với tổ chức hoặc đến 250 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm.

Ø  Hình thức xử phạt bổ sung:

ü  Tich thu và tiêu hủy hàng hóa vi phạm;

ü  Đình chỉ có thời hạn giấy phép kinh doanh của người vi phạm;

ü  Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề

Ø  Các biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm; Buộc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương mại; Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam; Buộc tiêu hủy hàng hóa giả mạo (NH, CDĐL); Buộc sửa đổi, bổ sung chỉ dẫn về SHCN; Buộc cải chính công khai; Buộc thu hồi tang vật, phương tiện vi phạm; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Thời gian xử lý: 1 – 5 tháng

IV. Thủ tục xử lý Hình sự

Tòa án có thẩm quyền giải quyết

Ø  Tòa án nhân dân cấp cao;

Ø  Tòa án nhân dân cấp tỉnh;

Ø  Tòa án nhân dân cấp huyện.

Chế tài hình sự (đối với tội xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan (Điều 225 BLHS) và tội xâm phạm quyền SHCN (nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý) (Điều 226 BLHS))

        Chế tài hình sự đối với cá nhân:

Ø  Phạt tiền đến 1 tỷ đồng; hoặc

Ø  Phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; hoặc

Ø  Cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Chế tài hình sự đối với pháp nhân thương mại:

Ø  Phạt tiền đến 5 tỷ đồng đối với tội xâm phạm SHCN hoặc đến 3 tỷ đồng đối với tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, hoặc;

Ø  Đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 2 năm, hoặc

Ø  cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực từ 1 đến 3 năm

Thời gian xử lý: 6 tháng – 2 năm hoặc hơn

V. Các biện pháp kiểm soát Hải quan

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Ø  Đăng ký giám sát hải quan: Cục giám sát quản lý về hải quan (thuộc Tổng cục hải quan Việt Nam);

Ø  Yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan: Cục điều tra chống buon lậu (thuộc Tổng cục hải quan Việt Nam) và các chi Cục hải quan (thuộc Các Cục hải quan cấp tỉnh).

Mục đích xử lý

Ø  Dừng hành vi xâm phạm, thu thập bằng chứng về hành vi xâm phạm quyền SHTT để khởi kiện dân sự, xử phạt vi phạm hành chính và/hoặc khởi tố hình sự đối với bên xâm phạm quyền SHTT theo thủ tục dân sự, hành chính, hình sự tương ứng.

Thời gian xử lý

Ø  Đăng ký kiểm tra, giám sát hải quan để thực thi quyền SHTT tại Việt Nam: thời hạn 2 năm, được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 2 năm.

Ø  Tạm dừng làm thủ tục hải quan: 10 – 20 ngày làm việc.

 

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – QUYỀN SHTT – NHANH CHÓNG

BẢO HỘ – QUYỀN SHTT – AN TOÀN

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG

CÔNG TY LUẬT ELITE – 255 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0243 7373 051 | Hotline/Zalo: 0988 746 527 | Email: info@lawfirmelite.com

 

X