CẦN LÀM GÌ ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ NHÃN HIỆU TẠI MYANMAR

 I. TÀI LIỆU YÊU CẦU

 

  1. Mẫu nhãn hiệu (file jpeg.);
  2. Danh mục hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu;
  3. Bản gốc có công chứng Tuyên bố Quyền sở hữu của Chủ đơn đối với nhãn hiệu đăng ký (theo mẫu);
  4. Giấy ủy quyền được công chứng và hợp pháp hóa lãnh sự của Chủ đơn (theo mẫu).

 

Lưu ý: 

  1. Ngôn ngữ nộp đơn: tiếng Anh;
  2. Mỗi Đơn có thể đăng ký một nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ.


 II. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

 

Thời gian dự kiến để hoàn tất việc đăng ký nhãn hiệu là khoảng 4-6 tuần kể từ ngày nộp đơn.

 

Lưu ý: 

  1. Cơ quan đăng ký sẽ không cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu cho Chủ đơn mà chỉ trả lại các tài liệu gốc đã nộp trên đó có đóng dấu số đăng ký.
  2. Sau khi việc đăng ký hoàn tất, Chủ sở hữu nhãn hiệu nên đăng một Thông báo trên các tờ báo hoặc tạp chí địa phương ở My-an-ma để thông báo tới công chúng về nhãn hiệu đã được đăng ký, đồng thời khẳng định quyền sở hữu và cảnh báo các hành vi xâm phạm.

 

III. HIỆU LỰC CỦA ĐĂNG KÝ

 

Hiện nay, Luật về Nhãn hiệu chưa có hiệu lực thi hành ở My-an-ma và thời gian hiệu lực của Tuyên bố Quyền sở hữu đối với nhãn hiệu đã đăng ký cũng không được quy định cụ thể. Do đó, trên thực tế, Chủ sở hữu nhãn hiệu nên gia hạn Bản Tuyên bố quyền sở hữu nhãn hiệu trong vòng 03 năm tính từ ngày nộp đơn bằng cách đăng ký lại Tuyên bố về Quyền sở hữu. Đồng thời, Chủ Văn bằng nên đăng lại Thông báo về quyền sở hữu trên các tờ báo/tạp chí địa phương ở My-an-ma để tránh hành vi xâm phạm nhãn hiệu.

 

 IV. PHÍ

Chi phí của chúng tôi bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước, phí luật sư và các phí liên quan từ thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện đăng ký bảo hộ KDCN cho đến thời điểm nhận được Giấy chứng nhận đăng ký KDCN. Liên lạc với chúng tôi để nhận ưu đãi:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – QUYỀN SHTT – NHANH CHÓNG

BẢO HỘ – QUYỀN SHTT – AN TOÀN

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG

CÔNG TY LUẬT ELITE – 255 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0243 7373 051 | Hotline/Zalo: 0988 746 527 | Email: info@lawfirmelite.com

X