Nhân sự

♦ Đội Ngũ Chuyên Gia Của Chúng Tôi

Nguyễn Trần Tuyên

 

 

Giám đốc

Email: tuyen@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 0904 110 976

Kinh nghiệm: 20 năm


Hoàng Thanh Hồng

 

 

Phó Giám Đốc

Email: honght@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 0988 746 527

Năm kinh nghiệm: 15 năm


Trần Thùy Linh

 

 

Trưởng phòng bản quyền

Email: info2@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 024 3737 3051

Năm kinh nghiệm: 5 năm


Tạ Thu Phong

 

 

Cộng sự

Email: phong@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 024 3737 3051

Kinh nghiệm: 20 năm


Vũ Hồng Ngọc

 

 

Cộng sự

Email: ngoc@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 024 3737 3051

Kinh nghiệm: 20 năm


Nguyễn Thị Trang

 

 

Cộng sự

Email: trang@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 024 3737 3051

Năm kinh nghiệm: 15 năm


Nguyễn Thanh Quang

 

 

Cộng Sự

Email: ntq@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 024 3737 3051

Kinh nghiệm: 20 năm

 


Nguyễn Hà My

 

 

Hành chính nhân sự

Email: info@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 024 3737 3051

Kinh nghiệm: 10 năm


Nguyễn Quang Minh

 

 

Chuyên viên

Email: info4@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 024 3737 3051


Lê Hoàng Hà Phương

 

 

Chuyên viên

Email: info6@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 024 3737 3051


Xuân Nguyễn

 

 

Cộng sự

Email: xuan@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 024 3737 3051


Đông Nguyễn

 

 

Cộng sự

Email: dong@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 024 3737 3051


Nguyễn Trần Quang Minh

 

 

Chuyên viên

Email: minh@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 024 3737 3051


Nguyễn Phương Anh

 

 

Chuyên viên

Email: panh@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 024 3737 3051


Vũ Thanh Hằng

 

 

Chuyên viên

Email: hang@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 024 3737 3051


Đào Thúy Hà

 

 

Chuyên viên

Email: ha@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 0988 746 527

 

 


Phan Minh Quyết

 

 

Chuyên viên

Email: quyet@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 0988 746 527

 


Nguyễn Huy Hoàng

 

 

Chuyên Viên

Email: hoang@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 0988 746 527

 


Phạm Đức Thịnh

 

 

Chuyên viên

Email: thinh@lawfirmelite.com/vi

Điện thoại: 0988 746 527

 

X