THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THEO HỆ THỐNG LAHAY

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP THEO HỆ THỐNG LAHAY

 I. GIỚI THIỆU CHUNG

 1. Hệ thống La Hay là gì?

Hệ thống La Hay là một cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc, thuộc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO). Hệ thống La Hay cho phép cá nhân, tổ chức của nước thành viên này đăng ký, xác lập và duy trì sự bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) của mình tại nhiều nước khác trên thế giới cũng là thành viên của hệ thống.

 1. Quy trình nộp đơn đăng ký KDCN theo hệ thống La Hay

Bước 1: Nộp đơn quốc tế yêu cầu bảo hộ KDCN tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (trụ sở ở Hà Nội) hoặc tại WIPO, chỉ định tất cả các thành viên Liên minh La Hay (Văn kiện Geneva) mà cá/nhân tổ chức ở Việt Nam muốn đăng ký bảo hộ.

Bước 2: WIPO tiếp nhận đơn, thẩm định hình thức, đăng ký và công bố quốc tế.

Bước 3: WIPO chuyển đơn đến các thành viên La Hay được chỉ định. Đơn đăng ký KDCN của bạn sẽ được thẩm định nội dung.

Bước 4: Sau khi Đăng ký quốc tế được công bố, cơ quan sở hữu trí tuệ của mỗi quốc gia được chỉ định trong Đăng ký quốc tế tiến hành thẩm định nội dung theo quy định luật pháp của quốc gia đó. Trong thời gian quy định (6 tháng hoặc 12 tháng kể từ ngày nhận được thông báo về đăng ký quốc tế), các kiểu dáng trong đăng ký quốc tế được coi là được bảo hộ trong lãnh thổ quốc gia thành viên đó giống như được đăng ký trực tiếp tại cơ quan sở hữu trí tuệ quốc gia thành viên này.

Lưu ý: Trong quá trình WIPO thẩm định hình thức và quá trình thẩm định nội dung tại các nước chỉ định, nếu đơn đăng ký KDCN của bạn bị từ chối, WIPO sẽ thông báo tới bạn để bổ sung hoặc trả lời các thông tin có liên quan

 II. THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU YÊU CẦU

 1. Thông tin

Đơn quốc tế phải được đánh máy và bao gồm các thông tin sau:

 • Thông tin về Chủ đơn (Tên, địa chỉ, email của chủ đơn);
 • Quyền nộp đơn quốc tế

Cá nhân, tổ chức có quyền nộp đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay nếu cá nhân, tổ chức đó thỏa mãn một trong số các điều kiện sau:

– Là công dân của một quốc gia thành viên của Thỏa ước La Hay, hoặc

– Thường trú tại một quốc gia thành viên của Thỏa ước La Hay, hoặc

– Có nơi cư trú tại một quốc gia thành viên của Thỏa ước La Hay, hoặc

Có cơ sở Thương mại/công nghiệp thực sự và hiệu quả tại một quốc gia thành viên của

Thỏa ước La Hay

 • Bên tham gia của chủ đơn (xác định mối liên hệ quyền chủ đơn chỉ ở Việt Nam hay có sự

tham gia của bên có quyền tại Quốc gia khác)

 • Số lượng kiểu dáng và hình ảnh
 • Sản phẩm
 • Các bên tham gia được chỉ định: Chủ đơn phải chỉ ra một hoặc nhiều Bên tham gia là nơi

kiểu dáng trong đơn quốc tế được yêu cầu bảo hộ.

 1. Tài liệu yêu cầu
 • 01 File ảnh KDCN hoặc 05 Bộ ảnh chụp hoặc bộ bản vẽ KDCN rõ nét có độ phân giải tối

đa 300 x 300 pdi (mỗi bộ bao gồm ảnh chụp/hình vẽ tổng thể, hình chiếu từ phía trước, từ

phía sau, từ bên trải, từ bên phải, từ trên xuống, và từ dưới lên);

 • Bản mô tả KDCN;
 • Giấy uỷ quyền của Chủ đơn cho ELITE LAW FIRM (theo mẫu);
 • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có).
 1. Làm thế nào để nộp đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp?

Có 2 cách thức để các các nhân, tổ chức Việt Nam nộp đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công

nghiệp theo Thỏa ước La Hay:

– Một là nộp trực tiếp đến Văn phòng quốc tế của WIPO;

– Hai là nộp đơn qua Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

III. THỜI HẠN

 • Thẩm định hình thức: WIPO sẽ đăng ký kiểu dáng trong đăng bạ quốc tế và gửi giấy

chứng nhận cho bạn ngược lại, nếu WIPO kiểm tra thấy đơn không đáp ứng các yêu cầu về

hình thức như thiếu các nội dung, thông tin bắt buộc cần có trong đơn, thiếu các nội dung,

thông tin bắt buộc cần có theo tuyên bố của các quốc gia được chỉ định trong đơn hoặc đơn

có thiếu sót về bộ ảnh chụp, bản vẽ thì WIPO sẽ gửi thông báo thiếu sót đến chủ đơn và đề

nghị chủ đơn sửa chữa các thiếu sót đó trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày thông báo.

 • Công bố đăng ký quốc tế: 06 tháng kể từ ngày đăng ký (ngoại lệ được chấp nhận theo yêu

cầu của chủ đơn; trì hoãn công bố)

 • Thẩm định nội dung: 06 – 12 tháng kể từ ngày công bố đơn;
 • Ngay khi có tuyên bố chấp nhận bảo hộ của Cơ quan nhận đơn đăng ký KDCN được chỉ

định sẽ là ngày cấp văn bằng bảo hộ.

IV. HIỆU LỰC CỦA ĐKQT KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

ĐKQT KDCN có hiệu lực 05 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn 02 lần liên tiếp, mỗi lần 05 năm.

V.PHÍ

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – QUYỀN SHTT – NHANH CHÓNG

BẢO HỘ – QUYỀN SHTT – AN TOÀN

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG

CÔNG TY LUẬT ELITE – 255 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0243 7373 051 | Hotline/Zalo: 0988 746 527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

X