Giai thuong cua Elite

GIẢI THƯỞNG CỦA CHÚNG TÔI
  • Công ty Luật uy tín hàng đầu Việt Nam về xử lý tranh chấp quyền SHTT
  • Kỉ niệm chương “ Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam” và” Kỉ niệm chương bảo vệ công lý” 
  • Top 10 đại diện SHCN nộp nhiều đơn Kiểu dáng công nghiệp nhất Việt Nam năm 2015
  • Top 10 các công ty luật SHTT uy tín tại Việt Nam

CHÚNG TÔI ĐƯỢC XẾP HẠNG LÀ CÔNG TY LUẬT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM VỀ XỬ LÝ TRANH CHẤP SHTT BỞI TẠP CHÍ THE TRADEMARK LAWYER TRONG CÁC NĂM 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

ĐẠT GIẢI THƯỜNG BENCHMARK ASIA-PACIFICS 2021 - 2022

TOP 10 CÔNG TY BẰNG SÁNG CHẾ THEO TẠP CHÍ LUẬT SƯ SÁNG CHẾ

ĐƯỢC XẾP HẠNG LÀ CÔNG TY LUẬT UY TÍN NĂM 2022 BỞI IP STAR

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI

X