Quy Định Đăng Ký Sáng Chế Mới Nhất 2023

Với mục đích đăng ký sáng chế thành công và nhanh chóng chúng tôi xin giới thiệu và chia sẻ các quy định đăng ký sáng chế 2023 cho quý khách hàng như sau:

Sáng chế là gì?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Đăng ký sáng chế là gì ?

Đăng ký sáng chế là việc chủ sở hữu sáng chế tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký độc quyền sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam để ghi nhận quyền sở hữu hợp pháp sáng chế cho chủ sở hữu trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đăng ký sáng chế trở nên đặc biệt cần thiết trong bối cảnh thị trường đang cạnh tranh rất khốc liệt. Đăng ký sáng chế sẽ tạo lập lợi thế cạnh tranh cho Doanh nghiệp trên thị trường, đồng thời cũng bảo vệ sản phẩm khỏi những hành xâm phạm, “đánh cắp” sáng chế.

Ai có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế?

Theo quy định tại Điều 86 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2022, các tổ chức, cá nhân sau đây có quyền đăng ký sáng chế, bao gồm:

– Tác giả hoặc người thừa kế hợp pháp của tác giả tạo ra sáng chế bằng chính công sức, chi phí của mình;

– Tổ chức, cá nhân đầu tư kinh phí, phương tiện vật chất cho tác giả với hình thức giao việc, thuê việc trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

Vì sao phải đăng ký bảo hộ sáng chế?

Việc đăng ký bảo hộ sáng chế có 03 ý nghĩa rất quan trọng với Doanh nghiệp như sau:

Thứ nhất, Sáng chế chỉ được pháp luật công nhận quyền sở hữu hợp pháp và bảo hộ trên cơ sở đăng ký tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Việc đăng ký tạo cho doanh nghiệp quyền pháp lý độc quyền sở hữu đối với sáng chế trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Do đó, Doanh nghiệp cần nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo hộ sáng chế của mình để tiến hành đăng ký bảo hộ sớm nhất có thể.

 

Thứ hai, việc đăng ký bảo hộ sáng chế giúp chủ sở hữu ngăn chặn hành vi xâm phạm, đánh cắp sáng chế bởi các đối thủ cạnh tranh. Nắm trong tay bằng độc quyền sáng chế, chủ sở hữu có thể tự tin công khai, sử dụng rộng rãi sáng chế của mình mà không sợ bị mất và họ có quyền tự tin rằng không có ai khác trên thị trường được phép sản xuất, sử dụng sáng chế của bạn mà không được bạn cho phép.

 

Thứ ba, đăng ký bảo hộ sáng chế tạo ra nguồn thu nhập cho chủ sở hữu. Với bằng độc quyền sáng chế trong tay, chủ sở hữu có toàn quyền sở hữu về sáng chế của mình: sử dụng, cho thuê, bán, nhượng quyền,… sáng chế. Thậm chí, Bằng độc quyền sáng chế cũng có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay vốn ngân hàng giúp chủ sở hữu có nguồn ngân sách đảm bảo cho các khoản đầu tư khác.

Điều kiện bảo hộ sáng chế là gì?

Sáng chế sẽ được bảo hộ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

Có tính mới: chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài.

Có trình độ sáng tạo: Sáng chế không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Có khả năng áp dụng công nghiệp: Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định.

Lưu ý: Trong trường hợp một sản phẩm chỉ đáp ứng đủ yêu cầu về tính mới, khả năng áp dụng công nghiệp nhưng không đáp ứng yêu cầu về trình độ sáng tạo được quy định trong Luật, sản phẩm đó có thể được đăng ký bảo hộ dưới dạng Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Các loại sáng chế được bảo hộ gồm?

Sản phẩm, dưới dạng:

 

Thiết bị mới (dụng cụ, máy móc, thiết bị, linh kiện,…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về kết cấu, sản phẩm đó có chức năng (công dụng);

Vật liệu mới (vật liệu, chất liệu, thực phẩm, dược phẩm…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định một sản phẩm nhân tạo được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về sự hiện diện, tỉ lệ và trạng thái của các phần tử, có chức năng (công dụng);

Thuốc, dược phẩm, vắc-xin mới

 

Phương pháp, quy trình sản xuất/chế tạo ra thiết bị mới, vật liệu mới, dược phẩm mới  (quy trình công nghệ; phương pháp chẩn đoán, dự báo, kiểm tra, xử lý…) được thể hiện bằng một tập hợp các thông tin xác định cách thức tiến hành một quá trình, một công việc cụ thể được đặc trưng bởi các dấu hiệu (đặc điểm) về trình tự, điều kiện, thành phần tham gia, biện pháp, phương tiện thực hiện các thao tác nhằm đạt được một mục đích nhất định.

 

Đối tượng nào không được đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế?

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

3. Cách thức thể hiện thông tin;

4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

5. Giống thực vật, giống động vật;

6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Thủ tục đăng ký sáng chế như thế nào?

Bước 1: Đánh giá sơ bộ khả năng đăng ký của sáng chế

Sau khi đã thiết kế và lựa chọn mẫu sáng chế đăng ký, Quý khách hàng cần tiến hành đánh giá sơ bộ khả năng đăng ký sáng chế trước khi nộp đơn chính thức để đăng ký sáng chế.

ELITE sẵn sàng hỗ trợ trong việc tư vấn, đánh giá sơ bộ khả năng đăng ký sáng chế MIỄN PHÍ cho Quý khách hàng nếu được yêu cầu.

Bước 2: Tra cứu khả năng đăng ký của sáng chế

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để có thể đăng ký sáng chế là tính mới (chưa bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài). Do đó, chỉ sau khi đã nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ, khách hàng mới nên tiến hành sử dụng rộng rãi sáng chế đó.

Lưu ý: Việc tra cứu khả năng đăng ký sáng chế là không bắt buộc nhưng là cần thiết để đánh giá được khả năng đăng ký thành công sáng chế nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí cho Quý khách hàng. Nếu được yêu cầu, ELITE sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong việc tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ trước khi nộp đơn.

Bước 3: Nộp đơn đăng ký sáng chế

Sau khi đã tiến hành thủ tục tra cứu khả năng đăng ký của sáng chế, khách hàng sẽ tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký sáng chế tại cơ quan chức năng để nhận được ngày ưu tiên sớm nhất.

Bước 4: Thẩm định đơn đăng ký sáng chế

Sau khi nộp đơn đăng ký sáng chế, đơn sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định cụ thể như sau:

– Thẩm định hình thức: 01 tháng

– Công bố đơn sáng chế trên công báo điện tử: trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đối với đăng ký quốc tế.

– Thẩm định nội dung đơn đăng ký: không quá 18 tháng, kể từ ngày công bố đơn.

Trên thực tế, thời gian đăng ký sáng chế có thể kéo dài hơn 18 tháng do tình trạng quá tải đơn tại Cục SHTT.

Bước 5: Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định cấp/từ chối cấp văn bằng bảo hộ

Trong quá trình thẩm định đơn tại bước 4, trường hợp sáng chế đăng ký không đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ;

Trường hợp sáng chế đăng ký đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, và người nộp đơn nộp phí, lệ phí đầy đủ, đúng hạn, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp.

Bước 6: Theo dõi tình trạng hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế

ELITE theo dõi, hiệu lực của bằng độc quyền Sáng chế và thông báo thời hạn duy trì hiệu lực văn bằng của Khách hàng. Theo quy định, Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Để duy trì hiệu lực văn bằng, Chủ sở hữu Bằng độc quyền SC/GPHI bắt buộc phải nộp phí duy trì hiệu lực Văn bằng hàng năm trong thời hạn 06 tháng trước khi hiệu lực văn Bằng hết hạn (tính từ ngày cấp bằng) và được nộp muộn trong thời hạn ân hạn 06 tháng cùng phí nộp muộn.

Bằng độc quyền sáng chế là gì?

Bằng độc quyền sáng chế là một loại văn bằng chứng nhận các đặc quyền dành cho tác giả tạo ra sáng chế hoặc chủ sở hữu sáng chế, được cấp bởi Cục sở hữu trí tuệ trong một thời hạn nhất định, đổi lấy việc nội dung của sáng chế được công bố rộng rãi ra công chúng. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Tức là, sau khi được cấp Bằng độc quyền sáng chế, sáng chế sẽ được công nhận và bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn.

Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký sáng chế bao gồm:

[1] 02 bản mô tả sáng chế. Bản mô tả sáng chế phải bao gồm phần mô tả sáng chế và phạm vi bảo hộ sáng chế (bao gồm cả hình vẽ, nếu có)

[2] Bản tóm tắt sáng chế kèm theo hình vẽ (nếu có);

[3] Giấy uỷ quyền của Chủ đơn cho Tổ chức đại diện SHTT (theo mẫu) nếu nộp qua đại diện;

[4] Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có);

[5] Biên lai đóng phí nộp đơn.

Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế

Hình thức, địa chỉ nộp đơn đăng ký sáng chế

◊ Hình thức nộp đơn đăng ký sáng chế trực tiếp bằng hồ sơ giấy:

1. Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký sáng chế tại Hà Nội

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam, Địa chỉ: Số 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 024 3858 3069

2. Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký sáng chế tại Hồ Chí Minh

Văn phòng Đại diện Cục SHTT tại Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại:  (08) 3920 8483 – 3920 8485     Fax: (08) 3920 8486

3. Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký sáng chế tại thành phố Đà Nẵng:

Văn phòng Đại diện Cục SHTT tại Đà Nẵng

Địa chỉ: 26 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Điện thoại: 0511.3889955 – Mobile Phone: 0903502566 – Fax : (0511) 3889977

◊ Hình thức nộp đơn đăng ký sáng chế trực tuyến

Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

Lệ phí duy trì hiệu lực bằng sáng chế là bao nhiêu?

Chi phí đăng ký sáng chế

Chi phí đăng ký sáng chế sẽ bao gồm:

(i) Lệ phí (phí chính thức) nộp cho Cục sở hữu trí tuệ;

(ii) Phí dịch vụ trong trường hợp sử dụng dịch vụ đăng ký sáng chế.

Trong mục này, chúng tôi sẽ thông báo mức phí nộp cho cơ quan đăng ký theo mục (i) nêu trên, với mục phí dịch vụ thuộc mục (ii) chúng tôi sẽ tư vấn chi tiết khi khách hàng sử dụng dịch vụ.

1. Lệ phí nộp đơn đăng ký: 150.000VNĐ;

2. Phí phân loại quốc tế sáng chế: 100.000/01 phân loại;

3. Phí thẩm định đơn sáng chế: 900.000VNĐ/01 đối tượng;

4. Phí công bố đơn trên công báo giấy, công báo điện tử: 120.000VNĐ;

5. Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/01 hình;

6. Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000VNĐ/01 yêu cầu bảo hộ;

7. Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên.

Lệ phí duy trì hiệu lực bằng sáng chế là bao nhiêu?

1. Năm thứ 01 đến năm thứ 02 (mỗi năm), cho 01 điểm YCBH độc lập đầu tiên

800.000

Bổ sung phí cho mỗi điểm YCBH độc lập, kể từ điểm thứ 02

400.000

2. Năm thứ 03 đến năm thứ 04 (mỗi năm), cho 01 điểm YCBH độc lập đầu tiên

1.000.000

Bổ sung phí cho mỗi điểm YCBH độc lập, kể từ điểm thứ 02

600.000

3. Năm thứ 05 đến năm thứ 06 (mỗi năm), cho 01 điểm YCBH độc lập đầu tiên

1.300.000

Bổ sung phí cho mỗi điểm YCBH độc lập, kể từ điểm thứ 02

900.000

4. Năm thứ 07 đến năm thứ 08 (mỗi năm), cho 01 điểm YCBH độc lập đầu tiên

1.700.000

Bổ sung phí cho mỗi điểm YCBH độc lập, kể từ điểm thứ 02

1.300.000

5. Năm thứ 09 đến năm thứ 10 (mỗi năm), cho 01 điểm YCBH độc lập đầu tiên

2.300.000

Bổ sung phí cho mỗi điểm YCBH độc lập, kể từ điểm thứ 02

1.900.000

6. Năm thứ 11 đến năm thứ 13 (mỗi năm), cho 01 điểm YCBH độc lập đầu tiên

3.000.000

Bổ sung phí cho mỗi điểm YCBH độc lập, kể từ điểm thứ 02

2.600.000

7. Năm thứ 14 đến năm thứ 16 (mỗi năm), cho 01 điểm YCBH độc lập đầu tiên

3.800.000

Bổ sung phí cho mỗi điểm YCBH độc lập, kể từ điểm thứ 02

3.400.000

8. Năm thứ 17 đến năm thứ 20 (mỗi năm), cho 01 điểm YCBH độc lập đầu tiên

4.700.000

Bổ sung phí cho mỗi điểm YCBH độc lập, kể từ điểm thứ 02

4.300.000

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc cấp văn bằng bảo hộ sáng chế?

– Nội dung khiếu nại phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại; số, ngày ký, nội dung Quyết định hoặc Thông báo bị khiếu nại; số đơn yêu cầu cấp Văn bằng bảo hộ liên quan; tên đối tượng cần được bảo hộ nêu trong đơn; nội dung, lý lẽ, dẫn chứng minh hoạ cho lý lẽ khiếu nại; đề nghị cụ thể về việc sửa chữa hoặc huỷ bỏ Quyết định hoặc kết luận liên quan;

– Đơn khiếu nại phải được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong thời hạn quy định.

– Theo Điều 9 Luật Khiếu nại 2011: Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày người có quyền khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định hoặc thông báo về việc xử lý bằng bảo hộ sáng chế

– Theo Điều 22.5.a Thông tư 01/2007/TT-BKHCN: Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận đơn khiếu nại liên quan đến việc cấp, sửa đổi, chấm dứt, huỷ bỏ, duy trì hiệu lực của Văn bằng bảo hộ, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải ra thông báo thụ lý hoặc từ chối thụ lý đơn khiếu nại, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

Nguyên tắc ngày ưu tiên khi đăng ký sáng chế?

Theo nguyên tắc này, trong trường hợp có nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp các đơn đăng ký sáng chế trùng hoặc không khác biệt với nhau thì đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn đầu tiên sẽ được chấp nhận bảo hộ.

Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp cho một đối tượng có cùng ngày ưu tiên thì chỉ chấp nhận bảo hộ cho một đơn duy nhất theo thỏa thuận các các chủ đơn này. Nếu các chủ đơn không thỏa thuận được thì đối tượng đó sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp đã nộp đơn đầu tiên tại Việt Nam hoặc tại các quốc gia là thành viên của Công ước Paris về sở hữu công nghiệp, Công ước PCT về bảo hộ sáng chế thì người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho đối tượng đã được nộp trong đơn đầu tiên trong thời hạn nhất định (theo Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1883, sửa đổi gần nhất vào năm 1979, thời hạn hưởng quyền ưu tiên đối với đơn sáng chế quốc tế nộp tại Việt Nam là 12 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên).

Điều 90, 91 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi bổ sung 2022 quy định:

Điều 90. Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên
1. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký các sáng chế trùng hoặc tương
đương với nhau, các kiểu dáng công nghiệp trùng hoặc không khác biệt đáng kể với nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho sáng chế hoặc kiểu dáng công nghiệp trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.
2. Trong trường hợp có nhiều đơn của nhiều người khác nhau đăng ký các
nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhau dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự với nhau hoặc trường hợp có nhiều đơn của cùng một người đăng ký các nhãn hiệu trùng dùng cho các sản phẩm, dịch vụ trùng nhau thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho nhãn hiệu trong đơn hợp lệ có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất trong số những đơn đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ.
3. Trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký quy định tại khoản 1 và khoản 2
Điều này cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thỏa thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.

Điều 91. Nguyên tắc ưu tiên
1. Người nộp đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu có
quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở đơn đầu tiên đăng ký bảo hộ cùng một đối tượng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về quyền ưu tiên mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên hoặc có thoả thuận áp dụng quy định như vậy với Việt Nam;
b) Người nộp đơn là công dân Việt Nam, công dân của nước khác quy định tại điểm a khoản này cư trú hoặc có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước khác quy định tại điểm a khoản này;
c) Trong đơn có nêu rõ yêu cầu được hưởng quyền ưu tiên và có nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của cơ quan đã nhận đơn đầu tiên;
d) Đơn được nộp trong thời hạn ấn định tại điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Trong một đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp hoặc nhãn hiệu,
người nộp đơn có quyền yêu cầu hưởng quyền ưu tiên trên cơ sở nhiều đơn khác nhau được nộp sớm hơn với điều kiện phải chỉ ra nội dung tương ứng giữa các đơn nộp sớm hơn ứng với nội dung trong đơn.
3. Đơn đăng ký sở hữu công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên có ngày ưu tiên là ngày nộp đơn của đơn đầu tiên.”

Điều này đồng nghĩa với việc trong thời gian kể từ ngày nộp đơn đầu tiên đến ngày nộp đơn tại Việt Nam mà có chủ thể khác nộp đơn xen vào cho cùng đối tượng trong đơn đầu tiên thì đơn của bạn vẫn được coi là có cùng ngày nộp đơn với ngày nộp đơn đầu tiên và được ưu tiên bảo hộ.

Xử lý vi phạm sáng chế

♦ Thủ tục xử lý vi phạm sáng chế

Dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế tại ELITE LAW FIRM

ELITE LAW FIRM với các Luật sư cùng Cộng sự có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực SHTT, sẵn sàng hỗ trợ quý Khách hàng trong việc tư vấn, đánh giá khả năng bảo hộ đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong việc đăng ký bảo hộ, xử lý xâm phạm sáng chế tại Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào và vinh dự có cơ hội hỗ trợ cho nhiều Thương hiệu uy tín hàng đầu thế giới, bao gồm cả các công ty trong danh sách Fortune 500, như: LG Corp., LG Electronics, LG Household & Healthcare Ltd., Thefaceshop, The Wonderful Company, Accor Group, Smilegate, M&K Holdings, Tokyo Life, Toplist,…

Các bước tư vấn đăng ký bảo hộ độc quyền sáng chế của chúng tôi

01. Hãy cho chúng tôi biết rõ yêu cầu và mục đích đăng ký sáng chế của bạn

02. Tư vấn, tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế của bạn, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ trước khi nộp đơn đăng ký

03. Chuẩn bị hồ sơ nộp đơn đăng ký sáng chế nhanh chóng, chính xác theo đúng yêu cầu khách hàng

04. Thường xuyên theo dõi và cập nhật tình trạng đơn cho khách hàng để khắc phục các lỗi phát sinh (nếu có)

05. Sử dụng phần mềm làm đơn và quản trị hồ sơ để bảo mật thông tin đơn và khách hàng

06. Luôn luôn liên lạc, trao đổi thông tin để đáp ứng tốt nhất mong muốn của khách hàng

Cam kết của chúng tôi

Mọi thông tin cần thiết liên quan đến Thủ tục đăng ký sáng chế, khách hàng vui lòng liên hệ Công ty Luật ELITE (ELITE LAW FIRM).

Tags: Sáng chế, bài viết nổi bật

Địa chỉ: 255 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0988.746.527 | ĐT: 024-37373051

Email: info@lawfirmelite.com/vi

 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ AN TOÀN

ĐỂ KINH DOANH BỀN VỮNG, PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG

 

Bình luận bài viết

X
Contents