1Tôi vừa nghiên cứu và thử nghiệm thành công một máy lọc nước sạch từ nước thải sinh hoạt hàng ngày của các hộ gia đình. Vậy, xin luật sư tư vấn giúp tôi cách bảo hộ thành quả sáng tạo này của tôi.

Trong trường hợp này, vì anh/chị đã nghiên cứu và chế tạo ra một hệ lọc nước sạch nên tôi khuyên anh/chị nên làm thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế (hoặc giải pháp hữu ích) cho máy lọc nước này tại Cục Sở hữu trí tuệ. Nếu máy lọc nước này có kiểu dáng, hình thức thiết kế bên ngoài đẹp, độc đáo và sáng tạo, anh nên tiến hành đăng ký bảo hộ cho kiểu dáng công nghiệp của máy lọc nước này. Ngoài ra, để phục vụ việc đăng ký chất lượng, thương mại hóa, marketing sản phẩm, anh/chị cần đặt tên độc đáo và đăng ký tên gọi này dưới dạng nhãn hiệu hàng hóa tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Anh/chị nên đến một Văn phòng Đại diện SHCN để được tư vấn cụ thể vì ý kiến tư vấn của tôi chỉ mang tính định hướng và theo nguyên tắc chung dựa trên các quy định pháp luật hiện hành về sở hữu trí tuệ.

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com/vi

2Quyền tác giả là gì?

ELITE LAW FIRM (ELITE): Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Quyền tác giả, giải quyết tranh chấp Quyền tác giả, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

3Quyền liên quan đến quyền tác giả là gì?

ELITE: Quyền liên quan đến quyền tác giả (quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Quyền tác giả, giải quyết tranh chấp Quyền tác giả, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

4Những loại hình tác phẩm nào được bảo hộ quyền tác giả ở Việt Nam?

ELITE: Những loại hình tác phẩm sau được bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

e) Tác phẩm sân khấu;

f) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự;

g) Tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

j) Bản họa đồ, sơ đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

k) Tác phẩm văn học, nghệ thuật, dân gian;

l) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

2. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ theo quy định khoản 1 Điều 14 Luật SHTT 2022 nếu không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

3. Các tác phẩm được bảo hộ tại Khoản 1, 2 Điều 14 Luật SHTT phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Quyền tác giả, giải quyết tranh chấp Quyền tác giả, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

5Thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với các loại hình tác phẩm là bao lâu?

ELITE:

Thời hạn bảo hộ đối với quyền công bố tác phẩm và quyền tài sản của từng loại hình tác phẩm được quy định cụ thể như sau:

Loại hình tác phẩm

Thời hạn bảo hộ

1)    Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

2)    Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

3)    Tác phẩm báo chí;

4)    Tác phẩm âm nhạc;

5)    Tác phẩm sân khấu;

6)    Tác phẩm kiến trúc

7)    Bản họa đồ, sơ đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;

8)    Tác phẩm văn học, nghệ thuật, dân gian;

9)    Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

 

 

suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi (50) sau năm đồng tác giả cuối cùng chết

1)    Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự;

2)    Tác phẩm mỹ thuật, mỹ thuật ứng dụng;

3)    Tác phẩm nhiếp ảnh;

4)    Tác phẩm khuyết danh

 

 

bảy mươi lăm năm (75), kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên

 

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Quyền tác giả, giải quyết tranh chấp Quyền tác giả, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

6Thời hạn bảo hộ quyền liên quan đến quyền tác giả là bao lâu?

ELITE: Thời hạn bảo hộ quyền liên quan được tính như sau:

Các quyền liên quan đến quyền tác giả

Thời hạn bảo hộ

Quyền của người biểu diễn

50 năm tính từ năm tiếp theo cuộc biểu diễn được định hình

Quyền của nhà sản xuất bản ghi âm,

ghi hình

50 năm tính từ năm tiếp theo năm công bố hoặc 50 năm kể từ năm tiếp theo năm bản ghi âm, ghi hình được định hình nếu bản ghi âm, ghi hình chưa được công bố

Quyền của tổ chức phát sóng

50 năm tính từ năm tiếp theo năm chương trình phát sóng được thực hiện

 

 

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Quyền tác giả, giải quyết tranh chấp Quyền tác giả, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

7Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả có phải là thủ tục bắt buộc để tác phẩm được bảo hộ hay không?

ELITE:
Việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả (quyền liên quan) không phải là thủ tục bắt buộc để tác phẩm được bảo hộ. Theo quy định, tác phẩm được tự động bảo hộ kể từ thời điểm tác phẩm được chính tác giả sáng tạo ra, định hình dưới dạng vật chất nhất định và các tác phẩm đó thuộc đối tượng Luật sở hữu trí tuệ bảo hộ. Quyền liên quan sẽ được tự động bảo hộ kể từ thời điểm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá được định hình hoặc thể hiện mà không gây phương hại đến quyền tác giả.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Quyền tác giả, giải quyết tranh chấp Quyền tác giả, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

8Hồ sơ đăng ký quyền tác giả hoặc quyền liên quan đến quyền tác giả được nộp ở đâu?

ELITE: Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc uỷ quyền cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan tại: Cục Bản quyền tác giả Việt Nam hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả Việt Nam tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh.

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

9Việc đăng ký quyền tác giả hoặc quyền liên quan đến quyền tác giả có lợi ích gì?

ELITE: Việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả có các lợi ích sau:


a) Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan được cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan có bằng chứng chứng minh họ là chủ sở hữu của tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng.


b) Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả sẽ có các quyền nhân thân, quyền tài sản từ tác phẩm do mình sáng tạo ra.


c) Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan không cần phải chứng minh rằng quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.


d) Nhanh chóng phát hiện và ngăn chặn những hành vi xâm phạm.

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

10Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm những tài liệu gì ?

ELITE: Hồ sơ đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:


1) Tờ khai đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan đến quyền tác giả ;


2) Hai bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan đến quyền tác giả;


3) Giấy ủy quyền, nếu người nộp hồ sơ đăng ký quyền tác giả, đăng ký quyền liên quan đến quyền tác giả là người được ủy quyền;


4) Tài liệu chứng minh là chủ sở hữu quyền do tự sáng tạo hoặc do giao nhiệm vụ sáng tạo, giao kết hợp đồng sáng tạo, được thừa kế, được chuyển giao quyền;


5) Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;


6) Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

11Thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến quyền tác giả là bao lâu?

ELITE: Theo quy định, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến quyền tác giả cho người nộp hồ sơ trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan đến quyền tác giả thì cơ quan quản lý nhà nước về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người nộp hồ sơ.

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

12Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả và giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan có hiệu lực bảo hộ trên toàn thế giới không?

ELITE: Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả/quyền liên quan có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Đồng thời, Việt Nam là thành viên của Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật từ ngày 26/10/2004 nên tác phẩm văn học, nghệ thuật đã được bảo hộ tại việt Nam cũng sẽ có hiệu lực bảo hộ tại các quốc gia là thành viên của Công ước này. Hiện có 181 quốc gia thành viên Công ước Berne, tính đến ngày 07/2/2023.

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

13Tổ chức tư vấn dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan là gì?
ELITE: Tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả thực hiện các hoạt động sau đây theo yêu cầu của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan đến quyền tác giả: a) Tư vấn những vấn đề có liên quan đến quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả; b) Đại diện cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan đến quyền tác giả tiến hành thủ tục nộp đơn đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả theo ủy quyền; c) Tham gia các quan hệ pháp luật khác về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan đến quyền tác giả theo ủy quyền.

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

X