CẦN LÀM GÌ ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ/ QUYỀN LIÊN QUAN TẠI VIỆT NAM

Dịch vụ liên quan

I. CÁC LOẠI HÌNH TÁC PHẨM ĐƯỢC BẢO HỘ

 

Tác phẩm được Nhà nước bảo hộ quyền tác giả bao gồm:

 

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự;
 • Các bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh)
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản hoạ đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

II. THỜI HẠN BẢO HỘ QUYỀN TÁC GIẢ CHO TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

 

Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm (75), kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên.

 

III.      ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

 

 1. Chủ thể đăng ký

 

Theo quy định của Pháp luật những chủ thể sau có quyền nộp Đơn đăng ký bản quyền tác giả:

 

 • Tác giả là người trực tiếp sáng tạo toàn bộ hoặc một phần tác phẩm; hoặc
 • Cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do tác giả sáng tạo theo nhiệm vụ mà cơ quan hoặc tổ chức giao;
 • Cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo với tác giả là chủ sở hữu toàn bộ hoặc một phần tác phẩm do tác giả sáng tạo theo hợp đồng;
 • Người thừa kế theo di chúc hoặc người thừa kế theo pháp luật của tác giả là chủ sở hữu tác phẩm được thừa kế trong trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu tác phẩm đó;
 • Cá nhân hoặc tổ chức được chủ sở hữu tác phẩm chuyển giao các quyền đối với tác phẩm theo hợp đồng chuyển giao

 

 1. Các thông tin và tài liệu cần thiết cho việc đăng ký

 

Thông tin về tác phẩm được đăng ký:

 

 • Tên tác phẩm;
 • Thời gian và nơi công bố tác phẩm (nếu tác phẩm đã được công bố);
 • Hình thức công bố tác phẩm (dưới dạng xuất bản hay biểu diễn v..v.);
 • Nội dung chính của tác phẩm (Tóm tắt tác phẩm). Trong trường hợp tác phẩm đồng tác giả, cần làm rõ phần sáng tạo riêng của từng người.

Thông tin về tác giả và về chủ sở hữu tác phẩm:

 

 • Họ và tên đầy đủ của tác giả và chủ sở hữu tác phẩm;
 • Bút danh của tác giả (nếu có);
 • Ngày sinh của tác giả và chủ sở hữu tác phẩm. Trong trường hợp chủ sở hữu tác phẩm là tổ chức, cần nêu rõ ngày tháng, số quyết định thành lập hoặc giấy phép kinh doanh.
 • Địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ e-mail;

Tài liệu yêu cầu:

 

 • 03 Bản sao hoặc file ảnh ba chiều tác phẩm sẽ được đăng ký ;
 • Bản gốc Giấy uỷ quyền cho Công ty Luật TNHH ELITE (theo mẫu);
 • 02 Bản sao có Công chứng Giấy Đăng ký Kinh doanh trong trường hợp doanh nghiệp là chủ sở hữu tác phẩm;
 • 02 Bản sao có Công chứng Chứng minh nhân dân/hộ chiếu của tác giả;
 • Bản gốc Giấy cam đoan của tác giả về việc sáng tạo ra tác phẩm (theo mẫu, có xác nhận của doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp là chủ sở hữu tác phẩm);
 • Bản gốc Giấy xác nhận nêu rõ cơ sở phát sinh quyền sở hữu tác phẩm đối với tác phẩm trong trường hợp chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (theo mẫu, có thể là Giấy xác nhận của doanh nghiệp về việc tác giả sáng tạo ra tác phẩm theo nhiệm vụ được giao).

 

Thời gian đăng ký quyền tác giả tại Việt Nam

 

Cục Bản quyền tác giả sẽ xem xét đơn và cấp Giấy chứng nhận Bản quyền tác giả trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

 

Chi phí đăng ký quyền tác giả cho tác phẩm mỹ thuật ứng dụng tại Việt Nam

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – QUYỀN SHTT – NHANH CHÓNG

BẢO HỘ – QUYỀN SHTT – AN TOÀN

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG

CÔNG TY LUẬT ELITE – 255 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0243 7373 051 | Hotline/Zalo: 0988 746 527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

X