CẦN LÀM GÌ ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG, LI-XĂNG NHÃN HIỆU TẠI CAMPUCHIA

I. Chuyển nhượng nhãn hiệu

1. Quy định

Việc chuyển nhượng nhãn hiệu ở Campuchia phải được thực hiện bằng văn bản và được đăng ký với Văn phòng nhãn hiệu để có hiệu lực ở Campuchia.

2. Tài liệu yêu cầu

  • Bản gốc Giấy ủy quyền cho đại diện SHCN, có công chứng;
  • Bản gốc có công chứng/xác nhận Hợp đồng chuyển nhượng Nhãn hiệu được ký (đóng dấu) bởi các bên tham gia hợp đồng ;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu.

3. Thời gian

Thời gian để hoàn tất thủ tục ghi nhận Hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu tại Campuchia là 4-5 tháng kể từ ngày nộp đơn.

4. Chi phí

Chi phí của chúng tôi bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước, phí luật sư và các phí liên quan từ thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục chuyển nhượng cho đến thời điểm nhận được bản ghi nhận chuyển nhượng.

Nếu Quý vị cần thêm bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu tư vấn về các thủ tục liên quan đến thủ tục chuyển nhượng nhãn hiệu tại Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, ASEAN cũng như các quốc gia khác trên thế giới, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

 

II. Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng)

1. Quy định

Việc li-xăng nhãn hiệu phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Hợp đồng li-xăng đối tượng SHCN chỉ có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cơ quan có thẩm quyền.

Hợp đồng li-xăng có hiệu lực tối đa là năm (05) năm và tùy thuộc vào thời hạn của hợp đồng và hiệu lực của (các) VBBH nhãn hiệu nêu trong hợp đồng. Việc gia hạn hợp đồng li-xăng có thể được nộp sáu (06) tháng trước ngày hết hạn của hợp đồng.

2. Tài liệu yêu cầu

  • Bản gốc Giấy ủy quyền cho đại diện SHCN, có công chứng;
  • Bản gốc có công chứng/xác nhận Hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được ký (đóng dấu) bởi các bên tham gia ký kết hợp đồng;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu.

3. Thời gian

Theo quy định, thời gian để hoàn thành thủ tục đăng ký hợp đồng Li-xăng nhãn hiệu tại Campuchia là 2 tháng kể từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên, trên thực tế, thời gian này thường kéo dài từ 5-7 tháng kể từ này nộp đơn.

4. Chi phí

Chi phí của chúng tôi bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước, phí luật sư và các phí liên quan từ thời điểm nộp hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng cho đến thời điểm nhận được bản ghi nhận chuyển quyền sử dụng.

Nếu Quý vị cần thêm bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu tư vấn về các thủ tục liên quan đến thủ tục chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu (li-xăng) tại Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, ASEAN cũng như các quốc gia khác trên thế giới, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – QUYỀN SHTT – NHANH CHÓNG

BẢO HỘ – QUYỀN SHTT – AN TOÀN

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG

CÔNG TY LUẬT ELITE – 255 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0243 7373 051 | Hotline/Zalo: 0988 746 527 | Email: info@lawfirmelite.com

X