CẦN LÀM GÌ ĐỂ THỰC HIỆN THỦ TỤC GIÁM SÁT HẢI QUAN VÀ TẠM DỪNG LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CÁC BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT BIÊN GIỚI ĐỂ BẢO VỆ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI VIỆT NAM

 

Các biện pháp kiểm soát biên giới

Theo Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Hải quan Việt Nam, chủ sở hữu quyền SHTT có quyền áp dụng các biện pháp hải quan để kiểm soát hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, bao gồm (1) giám sát hải quan và (2) tạm dừng làm thủ tục hải quan như sau:

 

1. Giám sát hải quan

Chủ sở hữu quyền SHTT có quyền gửi yêu cầu áp dụng biện pháp giám sát hải quan trong thời hạn 2 năm đến Cục Điều tra chống buôn lậu (ASID) thuộc Tổng cục Hải quan. Biện pháp này được thực hiện tại tất cả các cửa khẩu của Việt Nam nhằm phát hiện hàng hóa vi phạm nhập khẩu vào Việt Nam dưới sự giám sát của ASID để chủ sở hữu quyền SHTT thực hiện quyền yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan.

a. Các yêu cầu đối với thủ tục Yêu cầu giám sát hải quan 

a.1. Các tài liệu bắt buộc:

1. Đơn Yêu cầu (theo mẫu)

2. Bản sao được chứng thực/công chứng Văn bằng bảo hộ quyền SHTT

3. Giấy ủy quyền được công chứng & hợp pháp hóa (theo mẫu)

4. Các tài liệu liên quan đến hàng hóa mang quyền SHTT đề nghị kiểm tra, giám sát hải quan, bao gồm: (i) Mô tả chi tiết hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các đặc điểm phân biệt hàng thật với hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; (ii) hình ảnh của hàng hóa chính hãng; (iii) giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa chính hãng; (iv) Danh sách những người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa có yêu cầu giám sát; (v) Phương thức nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa chính hãng mang quyền SHTT có yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan.

a2. Các tài liệu hỗ trợ:

Người nộp đơn nên nộp các tài liệu hỗ trợ sau (nếu có):

• Thông tin về thời gian và địa điểm xuất khẩu, nhập khẩu dự kiến;

• Ý kiến ​​của chuyên gia về hàng hóa vi phạm; và

• Quyết định xử phạt của các cơ quan thực thi trong các trường hợp tương tự xâm phạm quyền đối với các vấn đề được đề cập.

Lưu ý: Tất cả các tài liệu nêu trên phải bằng tiếng Việt.

 

b. Thời hạn

ASID thông báo chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu giám sát hải quan trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Thời hạn giám sát hải quan cho 1 yêu cầu giám sát hải quan là 02 năm, kể từ ngày được chấp nhận. Thời hạn này có thể được gia hạn thêm 02 năm nhưng không được vượt quá thời hạn bảo hộ của đối tượng SHTT theo quy định của Luật SHTT.

 

2. Tạm dừng làm thủ tục hải quan

Chủ sở hữu quyền SHTT có quyền gửi đơn cho Chi cục Hải quan đề nghị tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa vi phạm nhập khẩu vào Việt Nam. Biện pháp này do Chi cục Hải quan thực hiện để bảo vệ quyền SHTT tại Việt Nam.

 

a. Các yêu cầu đối với thủ tục Yêu cầu tạm dừng làm thủ tục hải quan

a.1. Các tài liệu bắt buộc:

1. Đơn Yêu cầu (theo mẫu);

2. Bản sao có chứng thực/công chứng Văn bằng bảo hộ quyền SHTT;

3. Giấy ủy quyền được công chứng & hợp pháp hóa (theo mẫu);

4. Các tài liệu liên quan đến hàng hóa mang quyền SHTT đề nghị kiểm tra, giám sát hải quan, bao gồm: (i) Mô tả chi tiết hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các đặc điểm phân biệt hàng thật với hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; (ii) hình ảnh của hàng hóa chính hãng; (iii) giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa chính hãng; (iv) Danh sách những người xuất khẩu, nhập khẩu hợp pháp hàng hóa có yêu cầu giám sát; (v) Phương thức nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa chính hãng mang quyền SHTT có yêu cầu kiểm tra, giám sát hải quan.

5. Biên lai đặt cọc số tiền tương đương 20% ​​tổng giá trị hàng giả/hàng vi phạm hoặc 20 triệu đồng (tương đương 1.000 USD) nếu không xác định được giá trị hàng giả/hàng vi phạm.

 

a.2. Các tài liệu hỗ trợ:

Người nộp đơn nên nộp các tài liệu hỗ trợ sau (nếu có):

• Thông tin về thời gian và địa điểm xuất khẩu, nhập khẩu dự kiến;

• Ý kiến ​​của chuyên gia về hàng hóa vi phạm; và

• Quyết định xử phạt của các cơ quan thực thi trong các trường hợp tương tự xâm phạm quyền đối với các vấn đề được đề cập.

 

Lưu ý: Tất cả các tài liệu nêu trên phải bằng tiếng Việt.

 

 

b. Thời hạn

Quyết định từ chối, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với lô hàng vi phạm nhập khẩu vào Việt Nam phải được ban hành trong thời hạn 02 giờ làm việc, kể từ ngày nộp đơn yêu cầu và đặt cọc.

 

Thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan là 10 ngày làm việc kể từ ngày người nộp đơn (chủ sở hữu quyền SHTT) nhận được Quyết định tạm dừng làm thủ tục hải quan và có thể được gia hạn. Thời hạn tạm dừng có thể được gia hạn một lần, thêm 10 ngày làm việc khi có yêu cầu của người yêu cầu và phải nộp thêm tiền đặt cọc, nhưng thời hạn tạm dừng làm thủ tục hải quan không quá 20 ngày làm việc.

 

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – QUYỀN SHTT – NHANH CHÓNG

BẢO HỘ – QUYỀN SHTT – AN TOÀN

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG

CÔNG TY LUẬT ELITE – 255 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0243 7373 051 | Hotline/Zalo: 0988 746 527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

X