• Tiếng Việt
  • English
1Thời hạn hoàn tất các thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp là bao lâu?

ELITE Law Firm: Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (Cục SHTT) theo quy định cần phải qua các bước, gồm: nộp đơn, thẩm định hình thức, công bố đơn, thẩm định nội dung, ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ, nộp phí cấp bằng và Cục SHTT cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, đối với một đơn đăng ký kiểu dáng (KDCN) đáp ứng các yêu cầu bảo hộ. Theo đó, tổng thời gian thực hiện thủ tục đăng ký KDCN theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ hiện hành là 11 tháng. Tuy nhiên, trên thực tế, thời hạn này có thể bị kéo dài hơn do đơn bị từ chối về mặt hình thức hoặc nội dung (không khác biệt cơ bản với các KDCN đang được bảo hộ) hoặc do tình trạng quá tải đơn tại Cục SHTT, v.v… Theo kinh nghiệm của chúng tôi, để rút ngắn thời gian đăng ký KDCN tại Cục SHTT, quý khách hàng nên tiến hành tra cứu đánh giá khả năng bảo hộ của KDCN thật kỹ trước khi nộp đơn đăng ký và hồ sơ đơn đăng ký cần hoàn thiện đúng về hình thức hồ sơ theo quy định.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ KDCN, giải quyết tranh chấp KDCN, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây, chúng tôi rất vui lòng tư vấn miễn phí cho Quý khách hàng về vấn đề trên.

 

CÔNG TY LUẬT ELITE - 255 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0243 7373 051 | Hotline/Zalo: 0988 746 527 | Email: info@lawfirmelite.com

2Sáng chế là gì?

ELITE: Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

3Đăng ký bảo hộ sáng chế cần những điều kiện gì?

ELITE: Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

1) Có tính mới;

2) Có trình độ sáng tạo;

3) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

 

4Đăng ký bảo hộ sáng chế cần những tài liệu gì?

ELITE: Để thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế, Quý khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ, văn bản sau:

1) Tờ khai đăng ký sáng chế – 02 bản;

2)Bản mô tả sáng chế – 02 bản, bao gồm cả hình vẽ (nếu có);

3)Yêu cầu bảo hộ sáng chế – 02 bản;

4)Các tài liệu liên quan (nếu có);

5)Chứng từ đã nộp phí, lệ phí.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

5Những đối tượng nào không được bảo hộ là sáng chế?

ELITE: Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

1) Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

2) Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

3) Cách thức thể hiện thông tin;

4) Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

5) Giống thực vật, giống động vật;

6) Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

7) Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

6Thời hạn nộp đơn thẩm định sáng chế/giải pháp hữu ích là bao lâu?

ELITE: Trong thời hạn bốn mười hai tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc bất kỳ người thứ ba nào đều có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn với điều kiện phải nộp phí thẩm định nội dung đơn.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

7Thời hạn thẩm định đơn đăng ký sáng chế là bao lâu?

ELITE: Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế: không quá 18 tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

8Bằng sáng chế/giải pháp hữu ích có hiệu lực bao lâu?

ELITE: Thời gian bảo hộ của văn bằng sáng chế là 20 năm tính từ ngày nộp đơn và không được gia hạn thêm thời gian bảo hộ bằng độc quyền sáng chế.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

9Bằng sáng chế có phải nộp phí duy trì hiệu lực không?

ELITE: Để được duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong vòng 06 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

10Không nộp phí thì có chấm dứt hiệu lực bằng sáng chế không?

ELITE:Trong trường hợp chủ văn bằng bảo hộ sáng chế không nộp lệ phí duy trì hiệu lực trong thời hạn quy định thì khi kết thúc thời hạn đó, hiệu lực tự động chấm dứt kể từ ngày bắt đầu năm hiệu lực đầu tiên mà lệ phí duy trì hiệu lực không được nộp

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

 

11Chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ gì sau khi đăng ký?

ELITE: Chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sản xuất sản phẩm được bảo hộ hoặc áp dụng quy trình được bảo hộ để đáp ứng nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho Nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội. Khi có các nhu cầu quy định tại khoản này mà chủ sở hữu sáng chế không thực hiện nghĩa vụ đó thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cho người khác mà không cần được phép của chủ sở hữu sáng chế.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

12Thế nào là sử dụng bằng độc quyền sáng chế?

ELITE: Sử dụng sáng chế là việc thực hiện các hành vi sau đây:

1) Sản xuất sản phẩm được bảo hộ;

2) Áp dụng quy trình được bảo hộ;

3) Khai thác công dụng của sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ;

4) Lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm;

5) Nhập khẩu sản phẩm.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

13Thế nào là hành vi xâm phạm sáng chế?

ELITE: Các hành vi sau đây bị coi là xâm phạm quyền của chủ sở hữu sáng chế:

1) Sử dụng sáng chế được bảo hộ trong thời hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ mà không được phép của chủ sở hữu;

2. Sử dụng sáng chế mà không trả tiền đền bù theo quy định về quyền tạm thời quy định.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

X