• Tiếng Việt
  • English
1Tôi phải làm gì để bảo vệ nhãn hiệu đã đăng ký của mình?

Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu đó thuộc về tài sản của doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động quảng cáo, thương mại, càng nhiều người tiêu dùng biết đến và tin dùng sản phẩm thì giá trị tài sản của doanh nghiệp càng cao, trái lại cũng có nhiều đối tượng muốn xâm phạm nhãn hiệu mà không cần tốn nhiều công sức gây dựng.

Để bảo vệ tài sản của mình, mỗi doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi thị trường để phát hiện và kịp thời ngăn chặn các cá nhân hoặc tổ chức có hành vi xâm phạm.

Khi phát hiện nhãn hiệu của mình bị xâm phạm, doanh nghiệp cần thông báo cho người xâm phạm, khẳng định quyền của mình và yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm đó. Nếu người xâm phạm vẫn cố tình tiếp tục hành vi xâm phạm, doanh nghiệp có thể yêu cầu các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử phạt vi phạm hành chính như Quản lý thị trường, thanh tra Sở Khoa học và công nghệ địa phương, Thanh tra Bộ Khoa học và công nghệ,… hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Công ty Luật TNHH ELITE

Địa chỉ:       255 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: +84 24 3737 3051

Email:          info@lawfirmelite.com

2Sáng chế là gì?

ELITE: Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.
Quyền sở hữu đối với Sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ (Bằng độc quyền sáng chế) của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Cục Sở hữu trí tuệ) theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

3Điều kiện bảo hộ sáng chế là gì?

ELITE: Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây: 1) Có tính mới; 2) Có trình độ sáng tạo; 3) Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

4Tính mới của Sáng chế là gì?

ELITE:

1. Sáng chế được coi là có tính mới nếu không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc trước ngày ưu tiên trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên;

b) Bị bộc lộ trong đơn đăng ký sáng chế khác có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên sớm hơn nhưng được công bố vào hoặc sau ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế đó.

2. Sáng chế được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về sáng chế đó.

3. Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền đăng ký (theo Điều 86, Điều 86a của Luật SHTT) hoặc người có được thông tin về sáng chế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người đó bộc lộ công khai với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Việt Nam trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày bộc lộ.

4. Quy định tại điểm 3 ở trên cũng áp dụng đối với sáng chế được bộc lộ trong đơn đăng ký sở hữu công nghiệp hoặc văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp công bố trong trường hợp việc công bố không phù hợp với quy định của pháp luật hoặc đơn do người không có quyền đăng ký nộp.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

5Trình độ sáng tạo của sáng chế là gì?

ELITE:

1. Sáng chế được coi là có trình độ sáng tạo nếu căn cứ vào các giải pháp kỹ thuật đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký sáng chế trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế được hưởng quyền ưu tiên, sáng chế đó là một bước tiến sáng tạo, không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng.

2. Giải pháp kỹ thuật là sáng chế được bộc lộ trong trường hợp dưới đây (theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 60 của Luật SHTT) không được lấy làm cơ sở để đánh giá trình độ sáng tạo của sáng chế đó: Sáng chế không bị coi là mất tính mới nếu được người có quyền đăng ký (theo Điều 86, Điều 86a của Luật SHTT) hoặc người có được thông tin về sáng chế một cách trực tiếp hoặc gián tiếp từ người đó bộc lộ công khai với điều kiện đơn đăng ký sáng chế được nộp tại Việt Nam trong thời hạn mười hai tháng kể từ ngày bộc lộ.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

6Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế là gì?

ELITE: Sáng chế được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể thực hiện được việc chế tạo, sản xuất hàng loạt sản phẩm hoặc áp dụng lặp đi lặp lại quy trình là nội dung của sáng chế và thu được kết quả ổn định

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

7Đăng ký bảo hộ sáng chế cần những tài liệu gì?

ELITE: Để thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế, Quý khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ, văn bản sau:
1) Tờ khai đăng ký sáng chế – 02 bản gốc;
2) Bản mô tả sáng chế – 02 bản, bao gồm cả hình vẽ (nếu có);
3) Yêu cầu bảo hộ sáng chế – 02 bản;
4) Chứng từ đã nộp phí, lệ phí cho đơn – 01 bản sao.
5) Các tài liệu liên quan (nếu có, như: đơn ưu tiên, giấy ủy quyền cho người Đại diện SHCN..).

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

8Những đối tượng nào không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế?

ELITE: Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

1) Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

2) Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

3) Cách thức thể hiện thông tin;

4) Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

5) Giống thực vật, giống động vật;

6) Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

7) Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

9Thời hạn nộp đơn yêu cầu thẩm định nội dung cho đơn sáng chế, sau khi nộp đơn là bao lâu?

ELITE: Trong thời hạn bốn mười hai tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc kể từ ngày ưu tiên trong trường hợp đơn hưởng quyền ưu tiên, người nộp đơn đăng ký sáng chế hoặc bất kỳ người thứ ba nào đều có thể yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn với điều kiện phải nộp phí thẩm định nội dung đơn.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

10Thời hạn thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là bao lâu?

ELITE: Thời gian thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế là không quá 18 tháng, kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

11Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực bảo hộ trong bao lâu?

ELITE: Bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn với điều kiện chủ bằng sáng chế phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực hàng năm.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

12Chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế có phải nộp phí duy trì hiệu lực hàng năm không?

ELITE: Để duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế, chủ văn bằng bảo hộ phải nộp phí, lệ phí để duy trì hiệu lực hàng năm, trong thời hạn 06 tháng trước ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực hoặc trong thời hạn ân hạn 6 tháng sau ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực với điều kiện phải nộp lệ phí nộp muộn.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

13Nếu chủ sở hữu Bằng độc quyền sáng chế không nộp phí, lệ phí duy trì hiệu lực hàng năm thì bằng độc quyền sáng chế có bị chấm dứt hiệu lực không?

ELITE: Trong trường hợp chủ sở hữu bằng độc quyền sáng chế không nộp lệ phí duy trì hiệu lực hàng năm trong thời hạn quy định thì khi kết thúc thời hạn đó, hiệu lực bằng độc quyền sáng chế tự động chấm dứt kể từ ngày bắt đầu năm hiệu lực đầu tiên mà phí, lệ phí để duy trì hiệu lực không được nộp.

Nếu Quý khách hàng có câu hỏi hoặc yêu cầu tư vấn về thủ tục bảo hộ Sáng chế, giải quyết tranh chấp Sáng chế, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY LUẬT ELITE Hotline/Zalo: 0988.746.527 | Email: info@lawfirmelite.com

X