Sơ đồ tổ chức và nhân sự

With a team of lawyers, senior consultants and a team of professional, experienced, we are always ready to support customers.

 

 

LS. NGUYỄN TRẦN TUYÊN

Giám đốc/Đại diện Sở hữu Công nghiệp

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN
 • Cử nhân Luật (Đại học Luật, 1998)
 • Chứng chỉ Đào tạo nghề Luật sư (2002)
 • Chứng chỉ hành nghề Luật sư (2002)
 • Chứng chỉ Đại diện Quyền tác giả (2003)
 • Chứng chỉ khóa học về Luật Sở hữu trí tuệ (2004)
 • Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện Sở hữu công nghiệp (2005)
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo về Sở hữu trí tuệ cho Luật sư do Cục Sáng chế Nhật Bản và Viện Sáng chế và cải tiến Nhật Bản cấp (Tokyo, Nhật Bản 7/2005)
 • Chứng chỉ hoàn thành “Khóa đào tạo nâng cao về Quyền tác giả và Quyền liên quan” do Học viện Sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO Academy) cấp –DL 201 (6/2008)
 • Chứng chỉ hoàn thành “Khóa đào tạo nâng cao về Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp và Chỉ dẫn địa lý” do Học viện Sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO Academy) cấp –DL 302 (9/2010)
 • Chứng chỉ hoàn thành “Khóa đào tạo nâng cao về Quản trị quyền sở hữu trí tuệ” do Học viện Sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO Academy) cấp – DL 450 (12/2012)
 • Chứng chỉ hoàn thành “Khóa đào tạo nâng cao về Sở hữu trí tuệ và Thương mại điện tử” do Học viện Sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO Academy) cấp – DL202 (7/2014)
 • Chứng chỉ hoàn thành “Khóa đào tạo nâng cao về Sáng chế” do Học viện Sở hữu trí tuệ Thế Giới (WIPO Academy) cấp –DL301 (11/2015)
KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
 • 03/2013 – nay: Giám đốc Công ty Luật TNHH ELITE (ELITE LAW FIRM)
 • 03/2006 – 03/2013: Luật sư, Người Đại diện SHCN, Trưởng phòng tại Công ty TNHH Tầm Nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES)
 • 03/2003 – 02/2006: Luật sư, Người Đại diện SHCN, Trưởng Văn phòng tại Văn phòng Luật INDOCHINA (INDOCHINA LAW)
 • 09/1999 – 02/2003: Luật sư, chuyên viên Sở hữu trí tuệ tại Công ty Nghiên cứu Tư vấn Chuyển giao Công nghệ và Đầu tư (CONCETTI)
 • 01- 05/1998: thực tập tại Tòa án huyện Thanh Trì, Hà Nội
BÀI VIẾT ĐÃ ĐĂNG BÁO
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN
 • Sở hữu trí tuệ (Quyến tác giả, quyền liên quan, Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu)
 • Tên miền
 • Cạnh tranh không lành mạnh
 • Thực thi quyền sở hữu trí tuệ (Điều tra, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ)
 • Nhượng quyền kinh doanh (Franchise)
 • Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ (Hợp đồng Li-xăng)
 • Định giá tài sản trí tuệ
 • Hợp đồng thương mại
 • Tư vấn luật kinh doanh
 • Giải quyết tranh chấp về Sở hữu trí tuệ và bảo vệ quyền lợi khách hàng tại Tòa

Hoàng Thanh Hồng

Trưởng phòng Kiểu dáng công nghiệp và Nhãn hiệu

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

 • Đại học Mở (Khoa Tiếng Anh) (2006)
 • Học viện Ngân hàng (2011)
 • Chứng chỉ hoàn thành “Khóa đào tạo nâng cao DL 201 về quyền tác giả và quyền liên quan” của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) (tháng 4/2010)
 • Chứng chỉ hoàn thành “Khóa đào tạo nâng cao DL302 về Nhãn hiệu, Kiểu dáng công nghiệp và Chỉ dẫn địa lý” của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) (tháng 9/2010)
 • Chứng chỉ hoàn thành “Khóa đào tạo về hiệp ước Sáng chế PCT” của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) tháng 1-12/2018
 • Chứng chỉ hoàn thành “Khóa đào tạo về Nhãn hiệu tại Nhật Bản” của JPO/IPR (Tháng 1-2/2019)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Trưởng phòng Nhãn hiệu và Kiểu dáng tại Công ty Luật TNHH ELITE (từ tháng 05/2017 đến nay)
 • Trưởng phòng Nhãn hiệu Quốc tế- Công ty tư vấn và đại diện SHTT (từ tháng 6/2016 đến tháng 5/2017)

Thùy Linh

Chuyên viên Nhãn hiệu & KDCN

 

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

 • Đại học Luật Hà Nội (2017)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Nhân viên tư vấn SHTT tại Công ty Luật TNHH ELITE (từ tháng 03 năm 2018 đến nay)
 • Nhân viên tư vấn luật doanh nghiệp tại Công ty Luật TNHH Thuế và Luật Hà Nội (từ tháng 06 năm 2017 đến tháng 02/2018)
 • Thực tập sinh sở hữu trí tuệ tại Công ty tư vấn A&S (từ tháng 02 năm 2017 đến tháng 06/2017)

Vũ Thanh Hằng

Chuyên viên Sáng chế

 

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

 • Trường Đại học Luật Hà Nội
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo về SHTT của WIPO
 • Chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo về PCT của WIPO

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • 2020-2021: Chuyên viên Sáng chế tại Công ty Luật TNHH ELITE

Đào Thúy Hà

Chuyên viên Nhãn hiệu & Kiểu dáng công nghiệp

 

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

 • Cử nhân Trường Đại học Luật Hà Nội (2020)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Chuyên viên tư vấn Sở hữu trí tuệ tại Công ty Luật ELITE (11/2020 - hiện tại)
 • Thực tập sinh Cục sở hữu trí tuệ (07/2019 -08/2019)

 

Nguyễn Huy Hoàng

Chuyên viên tư vấn Sở hữu trí tuệ

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

Cử nhân Luật, Khoa Luật Học – Đại học Luật Hà Nội (2020)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Nhân viên tư vấn SHTT tại Công ty Luật TNHH ELITE (từ tháng 04 năm 2021 đến nay)
 • Nhân viên tư vấn pháp lý về doanh nghiệp, đầu tư và M&A tại Công ty Luật BGI & Cộng sự (từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 4 năm 2021)
 • Thực tập pháp lý về doanh nghiệp, đầu tư và lao động tại Công ty Luật Logos Hàn Quốc (từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021)
 • Nhân viên tư vấn pháp lý về doanh nghiệp và đầu tư tại Công ty Luật TekLaw (từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020)
 • Thực tập tại Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án Dân sự - Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (2019)
 • Thực tập pháp lý tại Công ty Luật NHQuang và Cộng sự (2018)

THÀNH TÍCH, GIẢI THƯỞNG

Đạt giải Khuyến khích cuộc thi "Hình sự đỉnh cao - The Olympus 2017" do Khoa Pháp luật hình sự, Đại học Luật Hà Nội tổ chức, xếp thứ 6 trong tổng số 75 đội tham gia

Phan Minh Quyết

Chuyên viên tư vấn Sở hữu trí tuệ

 

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

Cử nhân ngành Luật Kinh Doanh, Khoa Luật - Đại học Quốc Gia Hà Nội

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Nhân viên tư vấn SHTT tại Công ty Luật TNHH ELITE (từ 04/2021 đến nay)
 • Thực tập sinh tại Công ty Luật CTN (06/2020-12/2020)
 • Thực tập sinh tại UBND phường Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội (07-08/2020)

 

Nguyễn Hà My

Chuyên viên Nhãn hiệu & KDCN

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

 • Học viện Quản lý giáo dục (2011)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Chuyên viên tư vấn – Công ty Luật TNHH Elite (từ T4/2018 – nay)
 • Nhân viên phòng Hành chính Tổng hợp – Công ty Luật TNHH Elite (từ T2/2017 – T3/2018)
 • Chuyên viên Đào tạo nội bộ, phòng Đào tạo – Công ty Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Minh Châu (từ T9/2016 – T2/2017)
 • Nhân viên Hành chính – Văn phòng Tổng Đại lý bảo hiểm Prudential quận Hoàn Kiếm (từ T7/2012 – T9/2014)
 • Cộng tác viên mảng xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ truyền hình – Trung tâm đào tạo nghiệp vụ truyền hình quốc tế, Kênh truyền hình quốc tế VTC10, Đài truyền hình KTS VTC (từ T11/2011 – T4/2012)

Phạm Đức Thịnh

Chuyên Viên sáng chế & KDCN

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

Đại học Bách khoa Hà Nội

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Chuyên viên sáng chế và kiểu dáng công nghiệp tại ELITE (tháng 3/2018 đến nay)

 

 

Vũ Hạnh Trâm Anh

Chuyên viên Nhãn hiệu & KDCN

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

 • Đại học Luật Hà Nội (2018)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

 • Nhân viên tư vấn SHTT tại Công ty Luật TNHH ELITE (từ tháng 09 năm 2018 đến nay)
 • Thực tập sinh tại Cục Sở hữu trí tuệ từ tháng 01/2018-T08/2018

 

Nguyen Xuan

Chuyên Viên sáng chế & KDCN

1) Mục tiêu nghề nghiệp
Chia sẻ tri thức, giúp khách hàng thành công và vì một cuộc sống tốt đẹp hơn.

2) Quá trình học tập

 • Thạc sỹ Công nghệ thông tin - Đại học bách khoa HN(2007)
 • Kỹ sư Công nghệ thông tin - Đại học bách khoa HN (2000)

 3) Lĩnh vực chuyên môn

 • Chuyên gia công nghệ vi xử lý (microprocessor technology)
 • Chuyên gia công nghệ Microsoft.
 • Tư vấn tích hợp hệ thống và an toàn thông tin.

4) Kỹ năng

 • Giao tiếp tốt, lập kế hoạch, giải quyết vấn đề và tổ chức hiệu quả.
 • Làm việc tốt dưới áp lực, độc lập cũng như làm việc nhóm.
 • MS Office, công cụ Bản đồ tư duy.
 • Tư vấn về công nghệ điện toán đám mây, giải pháp bảo mật và an toàn thông tin .

5) Quá trình làm việc

 • Chuyên viên CNTT tại Plan International Vietnam.
 • Chuyên viên CNTT tại Ngân hàng phát triển VN.

6) Ngoại ngữ
Tiếng Anh: nói trôi chảy và đọc, viết thành thạo.

X