CẦN LÀM GÌ ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN NHÃN HIỆU TẠI VIỆT NAM

Dịch vụ liên quan

I. THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU YÊU CẦU

 

  • 1 file mẫu nhãn hiệu hoặc 10 mẫu nhãn hiệu rõ nét, kích thước không quá 8cm mỗi chiều;
  • Danh mục hàng hoá/dịch vụ mang nhãn hiệu đăng ký;
  • Giấy uỷ quyền của Chủ đơn (theo mẫu).

 

II. THỜI HẠN THỰC HIỆN

 

Theo quy định của Luật SHTT, việc xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu được Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) thực hiện theo thời hạn như dưới đây (trên thực tế, hiện nay, thời hạn này thường bị kéo dài hơn do tình trạng quá tải đơn tại Cục SHTT):

 

  • Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn;
  • Thời hạn công bố đơn: 02 tháng kể từ ngày đơn được chấp nhận hợp lệ;
  • Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn;
  • Thời hạn cấp bằng: 15 ngày kể từ ngày nộp đủ phí cấp Văn bằng.

 

III. HIỆU LỰC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

 

Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu có hiệu lực kể từ ngày cấp đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần 10 năm.

 

IV. PHÍ

Phí đăng ký Nhãn hiệu phụ thuộc vào số nhóm sản phẩm dịch vụ trong một đơn và số sản phẩm dịch vụ chi tiết trong mỗi nhóm. Chi phí sẽ được tính cụ thể cho từng đơn dựa trên nhãn hiệu thực tế và lĩnh vực người nộp đơn muốn đăng ký bảo hộ

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – QUYỀN SHTT – NHANH CHÓNG

BẢO HỘ – QUYỀN SHTT – AN TOÀN

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG

CÔNG TY LUẬT ELITE – 255 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0243 7373 051 | Hotline/Zalo: 0988 746 527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

X