GÓI DỊCH VỤ THIẾT KẾ LOGO VÀ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

Dịch vụ liên quan

GÓI DỊCH VỤ THIẾT KẾ LOGO ĐĂNG KÝ BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp

Thương hiệu/Nhãn hiệu (sau đây gọi là “thương hiệu”) là một trong các nhân tố quan trọng hàng đầu góp phần duy trì, mở rộng, phát triển thị trường trong và ngoài nước cho các doanh nghiệp, nâng cao văn minh thương mại, góp phần chống cạnh tranh không lành mạnh.

Elite Law Firm đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn bảo hộ và xây dựng thương hiệu. Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ hiệu quả đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và bảo hộ thành công thương hiệu.

Elite Law Firm xin gửi đến Quý Doanh nghiệp Gói dịch vụ Thiết kế logo và Bảo hộ thương hiệu như sau:

Địa chỉ: 255 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0988.746.527 | ĐT: 024-37373051

Email: info@lawfirmelite.com/vi

 

X