CẦN LÀM GÌ ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ/GPHI TẠI LÀO

ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI LÀO

 

I. YÊU CẦU

(i).  Tên, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn/tác giả;

(ii)  Thông tin về số đơn PCT hoặc số Công bố quốc tế WIPO (đối với đơn PCT)

(iii). Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích bao gồm: Yêu cầu bảo hộ, bản tóm tắt, hình vẽ; hoặc Bản sao bản mô tả sáng chế bằng tiếng Anh (chỉ áp dụng cho giai đoạn quốc gia) (định dạng MS-Word);

(iv). Tài liệu ưu tiên: số đơn, ngày nộp đơn và quốc gia (nếu có)

(v).  Bản gốc Giấy ủy quyền ký bởi người nộp đơn và được công chứng; và

(vi). Bản gốc Chứng thư chuyển nhượng quyền nộp đơn, được công chứng nếu Người nộp đơn không phải là tác giả (theo mẫu).

Lưu ý:

  • Ngôn ngữ nộp hồ sơ: Tiếng Lào;
  • Chúng tôi có thể nộp Đơn đăng ký Sáng chế sử dụng Bản sao của các tài liệu nêu trên. Các tài liệu gốc phải được nộp trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày nộp đơn của Lào; và
  • Thời hạn nộp hồ sơ PCT giai đoạn quốc gia tại Lào là 30 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất.
  • Thời hạn nộp Đơn yêu cầu quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất.

 

II. Thời hạn hiệu lực và duy trì hiệu lực bằng sáng chế

Để duy trì đơn đăng ký sáng chế hoặc bằng sáng chế, một khoản phí duy trì sẽ được trả trước cho Cơ quan đăng ký cho hàng năm, bắt đầu từ bốn (04) năm kể từ ngày nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền và được phép gia hạn nộp muộn thêm sáu (06) tháng với điều kiện phải nộp thêm phí nộp muộn.

 

III. Phí

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – QUYỀN SHTT – NHANH CHÓNG

BẢO HỘ – QUYỀN SHTT – AN TOÀN

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG

CÔNG TY LUẬT ELITE – 255 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0243 7373 051 | Hotline/Zalo: 0988 746 527 | Email: info@lawfirmelite.com

X