THỦ TỤC DUY TRÌ, SỬA ĐỔI SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI LÀO

I. DUY TRÌ HIỆU LỰC VBBH SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI LÀO 

1. Tài liệu yêu cầu

  • Bản gốc Giấy ủy quyền

 

Lưu ý:

  • Để được duy trì hiệu lực VBBH, trong vòng 06 tháng trước khi kết thúc kỳ hạn hiệu lực chủ VBBH phải nộp yêu cầu duy trì hiệu lực, Đơn duy trì hiệu lực có thể nộp muộn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực và chủ VBBH phải nộp thêm lệ phí duy trì hiệu lực muộn.

  • Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Phí duy trì hiệu lực của bằng Sáng chế trong bốn (04) năm đầu đã bao gồm trong phí nộp đơn. Chủ VBBH phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực từ năm thứ năm trở đi; 

  • Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Phí duy trì hiệu lực của bằng Giải pháp hữu ích trong năm đầu  đã bao gồm trong phí nộp đơn. Chủ VBBH phải nộp lệ phí duy trì hiệu lực từ năm thứ hai trở đi.

 

2. Thời hạn

Tại thời điểm thanh toán phí duy trì, Cục Sở hữu trí tuệ (DIP) sẽ cấp một biên lai thanh toán chính thức cho các khoản phí đó. Biên lai này sẽ được coi là bằng chứng cho việc thanh toán phí duy trì.

 

II. SỬA ĐỔI VBBH SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI LÀO 

1. Các tài liệu cần thiết

  • Bản gốc Giấy ủy quyền có công chứng;
  • Bản gốc Tuyên bố thay đổi tên/địa chỉ có công chứng hoặc văn bản pháp lý thể hiện việc thay đổi tên/địa chỉ;
  • Bản gốc VBBH sáng chế/giải pháp hữu ích 

 

2. Thời hạn

Trên thực tế, thời gian để hoàn thành thủ tục thay đổi tên/địa chỉ là khoảng 5-7 tháng kể từ ngày nộp đơn.

 

III. PHÍ

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – QUYỀN SHTT – NHANH CHÓNG

BẢO HỘ – QUYỀN SHTT – AN TOÀN

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG

CÔNG TY LUẬT ELITE – 255 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0243 7373 051 | Hotline/Zalo: 0988 746 527 | Email: info@lawfirmelite.com

X