Tư vấn về quản trị Chung cư và xử lý các tranh chấp Chung cư

  • Tư vấn xây dựng hệ thống văn bản quản trị chung cư gồm: Quy chế vận hành, sử dụng nhà chung cư, quy chế hoạt động ban quản trị, quy chế tổ chức hội nghị nhà chung cư, quy chế tài chính vận hành nhà chung cư;
  • Đại diện theo ủy quyền của Chủ đầu tư trực tiếp xử lý các vấn đề quản trị tại Chung cư trong giai đoạn chưa tổ chức Hội nghị cư dân lần đầu nhà Chung cư;
  • Đại diện theo ủy quyền bảo vệ quyền lợi trong các tranh chấp phát sinh giữa Chủ đầu tư và Cư dân; giữa Ban Quản trị và Cư dân.

Nếu Quý vị cần thêm bất kỳ thông tin hoặc yêu cầu tư vấn thêm về quản trị Chung cư và xử lý các tranh chấp Chung cư, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Công ty Luật TNHH ELITE

Email: info@lawfirmelite.com

Tel: (+84-24) 3 7373051

Fax: (+84-24) 3 7373056

X