HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI CAMPUCHIA

I. YÊU CẦU

1. Thông tin bắt buộc

  • Tên, địa chỉ, quốc tịch chủ đơn/tác giả
  • Thông tin về số đơn PCT hoặc số Công bố quốc tế WIPO (đối với đơn PCT)

 

Tài liệu bắt buộc

  • Bản sao Bản mô tả sáng chế bằng tiếng Anh (định dạng MS-Word);
  • Tài liệu ưu tiên: số đơn, ngày nộp đơn và quốc gia (nếu có)
  • Bản gốc Giấy ủy quyền ký bởi người nộp đơn và được công chứng (theo mẫu); và
  • Bản gốc Chứng thư chuyển nhượng quyền nộp đơn, được công chứng nếu Người nộp đơn không phải là tác giả sáng chế (theo mẫu).

Lưu ý:

  • Ngôn ngữ nộp hồ sơ: tiếng Khmer;
  • Chúng tôi có thể nộp Đơn đăng ký Sáng chế sử dụng Bản sao của các tài liệu nêu trên. Các tài liệu gốc phải được nộp trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày nộp đơn tại Campuchia; và
  • Thời hạn nộp hồ sơ đơn PCT vào giai đoạn quốc gia tại Campuchia là 30 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất.
  • Thời hạn nộp Đơn yêu cầu quyền ưu tiên là 12 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất.                                                     

II. Thời hạn hiệu lực và duy trì hiệu lực bằng sáng chế

Để duy trì đơn đăng ký sáng chế hoặc bằng sáng chế, một khoản phí duy trì sẽ được trả trước cho Cơ quan đăng ký hàng năm, bắt đầu từ một (01) năm sau ngày nộp đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền và được phép gia hạn nộp muộn thêm sáu (06) tháng với điều kiện phải nộp thêm phí nộp muộn.

 

Để được tư vấn Bảo hộ Sáng chế và Giải pháp hữu ích Campuchia, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – QUYỀN SHTT – NHANH CHÓNG

BẢO HỘ – QUYỀN SHTT – AN TOÀN

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG

CÔNG TY LUẬT ELITE – 255 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0243 7373 051 | Hotline/Zalo: 0988 746 527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

X