CẦN LÀM GÌ ĐỂ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH TẠI VIỆT NAM

Dịch vụ liên quan

I. THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU YÊU CẦU

 

 1. Đối với đơn sáng chế quốc tế nộp vào pha Quốc gia Việt Nam (Đơn PCT)

Tài liệu yêu cầu:

 • Thông tin chủ đơn/tác giả
 • Thông tin về số đơn PCT hoặc số Công bố đơn WIPO
 • Bản sao bản mô tả sửa đổi (nếu có) để vào giai đoạn quốc gia
 • Giấy ủy quyền đã ký của người nộp đơn chỉ định ELITE LAW FIRM làm đại diện tại Việt Nam
 • Chứng thư chuyển nhượng đã ký, nếu người nộp đơn không phải là người nộp đơn quốc tế.

Lưu ý:

 • Ngôn ngữ: tiếng Việt
 • Bản gốc của tài liệu mục (4) và (5) được yêu cầu trong vòng 34 tháng kể từ ngày ưu tiên không yêu cầu công chứng; và
 • Thời hạn vào giai đoạn nộp đơn quốc gia theo Chương I và chương II là 31 tháng kể từ ngày ưu tiên (ngày nộp đơn đầu tiên)

 2. Đối với đơn sáng chế thường (Nộp trực tiếp tại Việt Nam)

 

Tài liệu yêu cầu:

 • Thông tin chủ đơn/tác gỉa
 • Bản mô tả
 • Tài liệu ưu tiên trong trường hợp yêu cầu hưởng quyền ưu tiên. Thông tin: số đơn, ngày nộp đơn, nước nộp đơn
 • Giấy ủy quyền đã ký của người nộp đơn chỉ định ELITE LAW FIRM làm đại diện tại Việt Nam
 • Chứng thư chuyển nhượng đã ký, trong trường hợp:
 • Người nộp đơn là các nhân không phải là tác giả sáng chế; hoặc
 • Người nộp đơn là tổ chức không phải người nộp đơn ưu tiên

Lưu ý:

 • Ngôn ngữ: tiếng Việt
 • Bản gốc được chứng thực của tài liệu mục (3) được yêu cầu trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế; và
 • Tài liệu gốc tại mục (4) và (5) được yêu cầu trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn. Không yêu cầu công chứng.

 

II. THỜI GIAN THẨM ĐỊNH VÀ CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

 

Theo quy định của Luật SHTT, việc xử lý đơn đăng ký SC/GPHI được Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT) thực hiện theo thời hạn như dưới đây:

 

 1.Thẩm định hình thức

 

a. Đối với đơn PCT

 • Thời hạn vào giai đoạn Quốc gia đối với đơn Sáng chế PCT: 31 tháng kể từ ngày ưu tiên sớm nhất hoặc ngày nộp đơn PCT
 • Thời hạn thẩm định hình thức: ngày đầu tiên của tháng thứ 32 kể từ ngày ưu tiên sớm nhất

 

b. Đối với đơn nộp trực tiếp

 • Thời hạn thẩm định hình thức: (i) 01 tháng kể từ ngày nộp đơn

 

 2.Công bố trên công báo

a. Đối với đơn PCT

Thời hạn công bố đơn: Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ đối.

b. Đối với đơn nộp trực tiếp

Thời hạn công bố Đơn: trong tháng thứ 19 kể từ ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn hoặc trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn. Nếu có yêu cầu công bố sớm, đơn sẽ được công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục SHTT nhận được đơn yêu cầu công bố sớm hoặc kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, tùy theo ngày nào muộn hơn.

 

 3. Thẩm định nội dung

 

Thời hạn thẩm định nội dung theo quy định: 18 tháng kể từ ngày công bố đơn hoặc ngày nhận được Yêu cầu Thẩm định nội dung, tùy theo ngày nào muộn hơn. Nhưng do lượng đơn quá tải nên thời hạn thực tế khoảng 30-42 tháng (theo thời hạn thực tế tại Cục SHTT hiện nay) kể từ ngày công bố đơn, nếu có yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố Đơn hoặc kể từ ngày Cục SHTT nhận được yêu cầu thẩm định nội dung, nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố Đơn.

 

 4. Cấp bằng

 

Thời hạn cấp Bằng độc quyền SC/GPHI theo quy định: 15 ngày làm việc. Trên thực tế, thời hạn cấp bằng độc quyền SC/GPHI là khoảng 2 tháng (theo thời hạn thực tế tại Cục SHTT hiện nay) kể từ ngày nộp đủ phí cấp văn bằng.

 

5. Duy trì hiệu lực

 

Để duy trì hiệu lực văn bằng, Chủ sở hữu Bằng độc quyền SC/GPHI bắt buộc phải nộp phí duy trì hiệu lực Văn bằng hàng năm trong thời hạn 06 tháng trước khi hiệu lực văn Bằng hết hạn (tính từ ngày cấp bằng) và được nộp muộn trong thời hạn ân hạn 06 tháng cùng phí nộp muộn.

 

Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực tối đa là 20 năm kể từ ngày nộp đơn và không thể gia hạn. Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích có hiệu lực tối đa là 10 năm kể từ ngày nộp đơn và không thể gia hạn.

 

III. PHÍ ĐĂNG KÝ BẢO HỘ ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ/GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

Chi phí sẽ được tính cụ thể cho từng đơn dựa trên sáng chế thực tế và lĩnh vực người nộp đơn muốn đăng ký bảo hộ

Để có thêm thông tin chi tiết và được tư vấn kịp thời, Quý Khách hàng hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP – QUYỀN SHTT – NHANH CHÓNG

BẢO HỘ – QUYỀN SHTT – AN TOÀN

BẢO HỘ THƯƠNG HIỆU BỀN VỮNG

CÔNG TY LUẬT ELITE – 255 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT: 0243 7373 051 | Hotline/Zalo: 0988 746 527 | Email: info@lawfirmelite.com/vi

 

X