LUẬT SHTT 2022: Trí thông minh nhân tạo có thay thế tác giả?

Sau 16 năm thi hành, Luật Sở hữu trí tuệ đã phát huy vai trò to lớn trong việc tạo hành lang pháp lý cho hoạt động sáng tạo, xác lập, khai thác và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần khuyến khích hoạt động sáng tạo, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước nhưng cũng tồn tại một số vướng mắc, bất cập nhất định, chưa tạo được động lực thực sự cho việc tạo ra, khai thác và thương mại hóa sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra trên cơ sở Nhà nước đầu tư kinh phí, chưa bảo đảm sự thỏa đáng và cân bằng giữa quyền của chủ sở hữu và quyền lợi của công chúng…

Trong video này, ELITE xin được chia sẻ về những điểm thay đổi nổi bất nhất của Luật SHTT năm 2022.

Nếu bạn cảm thấy kiến thức chia sẻ trong video này là cần thiết, hãy bấm like, share và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại bạn ở các video tiếp theo!

 

Bình luận bài viết

X