INTA phản đối việc ngăn cấm lấy tên quốc gia làm nhãn hiệu tại châu Âu

ELITE Law Firm lược dịch từ INTA

 

Elite:Tên quốc gia hoặc tên địa danh có nên bị cấm không cho sử dụng trong nhãn hiệu hàng hóa hay không? Theo tổ chức Nhãn hiệu quốc tế (INTA) thì tên quốc gia hay tên tiểu bang không nên bị loại khỏi đăng ký nhãn hiệu cũng như tất cả các tên địa lý khác, tên tiểu bang không nên bị loại trừ khỏi đăng ký nhãn hiệu, chất lượng hoặc các đặc tính khác của hàng hóa/dịch vụ. INTA cho rằng đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm tên nước, tiểu bang, cho dù tên đó mang tính mô tả và/hoặc không có tính phân biệt đối với hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, cần được quyết định trên cơ sở từng trường hợp cụ thể (case-by-case) và phù hợp với án lệ hiện hành bằng cách đánh giá liệu một tên tiểu bang cụ thể (hoặc tên địa lý khác) hiện có được biết đến, nổi tiếng hay gắn liền với ký ức của nhóm người có liên quan với danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan hay không, hoặc liệu có hợp lý không khi cho rằng tên này có thể được liên hệ trong tương lai với hàng hóa và/hoặc dịch vụ đó.

Đồng thời, INTA cũng nhấn mạnh rằng, trong hệ thống đăng ký nhãn hiệu của EU trong gần 25 năm qua của Văn phòng đăng ký nhãn hiệu Châu Âu hiện đang có hàng nghìn nhãn hiệu có chứa tên các quốc gia hoặc các tính từ mô tả những quốc gia nên việc cấm này sẽ gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho các Chủ sở hữu nhãn hiệu và người tiêu dùng.

 

New York, New York, Ngày 19 tháng 9 năm 2023, Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế (INTA) đã nộp Bản Tuyên bố can thiệp lên Tòa án Sơ thẩm của Liên minh Châu Âu (Tòa GCEU) trong vụ Iceland Foods Limited (IFL) kiện Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Liên minh Châu Âu (EUIPO) (Vụ việc T-105/23 và T-106/23), liên quan đến khả năng đăng ký tên quốc gia làm nhãn hiệu của EU. Hành động này theo sau việc Tòa GCEU cấp quyền cho INTA được phép can thiệp vào các vụ kiện có liên quan.

Hành động này liên quan đến hai đăng ký nhãn hiệu của EU: Số 2673374 ICELAND (nhãn hiệu chữ) và số 011565736 (nhãn hiệu hình). Các nhãn hiệu này đã được Công ty Iceland Foods Limited (IFL) đăng ký bảo hộ tại EU, IFL là chuỗi siêu thị của Anh, cho nhiều loại hàng hóa và dịch vụ thuộc nhóm 7, 11, 16, 29, 30, 31, 32 và 35 (các nhãn hiệu ICELAND). Vào năm 2016, Íslandsstofa (Tổ chức xúc tiến thương mại Iceland), Bộ Ngoại giao Iceland và SA, tổ chức kinh doanh của Iceland đã nộp đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực đối với đăng ký nhãn hiệu EU (EUTM) số 2673374 “ICELAND” trên cơ sở Điều 7(1)(b), (c) và (g) của Quy chế Nhãn hiệu của Liên minh Châu Âu (EUTMR). Trong năm 2018, Tổ chức Nhãn hiệu Iceland ehf. đã nộp đơn nộp đơn đề nghị hủy bỏ hiệu lực đối với đăng ký nhãn hiệu EU (EUTM) số 011565736 cho logo “Iceland” dựa trên cùng cơ sở pháp lý như trên. Năm 2019, Tiểu ban hủy bỏ hiệu lực của EUIPO đã chấp nhận cả hai đơn hủy bỏ hiệu lực này trên cơ sở Điều 7(1)(c) của EUTMR. Vào ngày 28 tháng 7 năm 2023, GCEU đã cấp cho INTA quyền can thiệp vào các vụ kiện liên quan trên cơ sở đã có hiện diện lợi ích đối với kết quả giải quyết của các vụ kiện này.

Sau khi IFL Khiếu nại Quyết định trong cả hai vụ kiện bị hủy bỏ hiệu lực này, Hội đồng giải quyết khiếu nại của EUIPO (Hội đồng sơ thẩm) đã chuyển cả hai vụ việc lên Hội đồng giải quyết khiếu nại cấp cao của EUIPO (GBoA). Vào năm 2021, INTA đã nộp bản ý kiến Quan sát của Bên Thứ ba trong tiến trình tố tụng trước Hội đồng GBoA liên quan đến các nhãn hiệu ICELAND, trong đó INTA chia sẻ kiến ​​thức chuyên môn và ý kiến quan sát của Hiệp hội về vấn đề đánh giá tính mô tả và khả năng phân biệt của tên địa lý như tên quốc gia. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2022, Hội đồng GBoA đã bác các đơn khiếu nại và xác nhận giữ nguyên hiệu lực của các Quyết định hủy bỏ hiệu lực trước đó dựa trên Điều 7(1), (c) EUTMR, nhưng cũng coi các đăng ký nhãn hiệu EU (EUTM) bị tranh chấp là không có tính phân biệt dựa trên cơ sở Điều 7(1), (b) EUTMR. Bằng việc nộp đơn kháng cáo lên Tòa GCEU, IFL mong muốn Tòa GCEU hủy bỏ các quyết định của Hội đồng GBoA.

 

Như đã đề cập ở trên, INTA đã nộp bản ý kiến Quan sát của bên thứ ba trong tiến trình tố tụng trước Hội đồng GBoA. Sau khi IFL nộp đơn kháng cáo các quyết định của Hội đồng GBoA, INTA đã quyết định can thiệp vào tiến trình tố tụng trước Tòa GCEU trên cơ sở Điều 40 của Quy chế Tòa án Công lý của EU cho phép các bên thứ ba mà có thể có lợi ích trong kết quả giải quyết của một vụ kiện. Đơn này đã được nộp ra tòa án để can thiệp vào thủ tục kháng cáo. Ngày 8/6/2023, INTA đã nộp đơn xin can thiệp vào Vụ kiện số T-105/23 và T-106/23. Theo lệnh ngày 28 tháng 7 năm 2023, Tòa GCEU đã chấp nhận cả hai đơn này cho phép INTA can thiệp trên cơ sở rằng họ thấy có lợi ích đối với kết quả giải quyết của vụ kiện này.

 

Trong bản tuyên bố can thiệp của mình, INTA lập luận rằng bản chất tên tiểu bang không nên bị loại khỏi đăng ký nhãn hiệu cũng như tất cả các tên địa lý khác, tên tiểu bang không nên bị loại trừ khỏi đăng ký nhãn hiệu, chất lượng hoặc các đặc tính khác của hàng hóa/dịch vụ. INTA lập luận thêm rằng đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm tên tiểu bang, cho dù tên đó mang tính mô tả và/hoặc không có tính phân biệt đối với hàng hóa hoặc dịch vụ cụ thể, cần được quyết định trên cơ sở từng trường hợp cụ thể (case-by-case) và phù hợp với án lệ hiện hành bằng cách đánh giá liệu một tên tiểu bang cụ thể (hoặc tên địa lý khác) hiện có được biết đến, nổi tiếng hay gắn liền với ký ức của nhóm người có liên quan với danh mục hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan hay không, hoặc liệu có hợp lý không khi cho rằng tên này có thể được liên hệ trong tương lai với hàng hóa và/hoặc dịch vụ đó.

 

INTA kết luận rằng chính sự liên hệ thực tế/có thể có giữa tên địa lý và hàng hóa/dịch vụ cụ thể sẽ làm cho tên đó mang tính mô tả hoặc không có tính phân biệt và cấm sự đăng ký của tên này làm nhãn hiệu, chứ không chỉ đơn thuần là sự hiểu biết chung của người tiêu dùng về sự tồn tại của một khu vực địa lý.

 

INTA đã nhấn mạnh trong các biện pháp can thiệp của mình rằng kết quả trong các trường hợp hiện tại có thể thay đổi hiện trạng đã tồn tại về vấn đề này trong hệ thống nhãn hiệu của EU trong gần 25 năm qua và điều này có thể có tác động mang tính phá vỡ đối với bất kỳ khu vực/ngành công nghiệp tiềm năng nào. Sổ đăng bạ đăng ký nhãn hiệu EU (EUTM) và Sổ đăng bạ đăng ký nhãn hiệu quốc gia của các quốc gia thành viên EU hiện nay có chứa hàng nghìn nhãn hiệu trong đó bao gồm tên các quốc gia hoặc các tính từ mô tả những quốc gia đó. Do đó, hiệu lực của tất cả hoặc một phần các nhãn hiệu đó và việc thực thi chúng đối với các bên thứ ba, cũng như của tất cả các nhãn hiệu bao gồm hoặc chứa các thuật ngữ địa lý khác, có thể bị tác động ngược, cũng như hiệu lực của các đơn đăng ký trong tương lai, nếu các quyết định hủy bỏ hiệu lực đang tranh chấp này được giữ nguyên. Vì lý do này, INTA đã yêu cầu các quyết định của GBoA phải được bãi bỏ để ủng hộ kháng cáo của IFL.

 

Mời bạn tham khảo bản Tuyên bố của INTA tại đây.

 

Giới thiệu về Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế

Hiệp hội Nhãn hiệu Quốc tế (INTA) là hiệp hội toàn cầu gồm các chủ sở hữu thương hiệu/nhãn hiệu và các chuyên gia chuyên hỗ trợ việc bảo hộ nhãn hiệu và tài sản trí tuệ bổ sung (IP) nhằm thúc đẩy niềm tin của người tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế và đổi mới, đồng thời cam kết xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn thông qua các nhãn hiệu. Các thành viên bao gồm gần 6.000 tổ chức, đại diện cho hơn 33.500 cá nhân (chủ sở hữu nhãn hiệu, chuyên gia và học giả) từ 181 quốc gia, những người được hưởng lợi từ các nguồn lực nhãn hiệu toàn cầu, phát triển chính sách, giáo dục và đào tạo và mạng lưới quốc tế của Hiệp hội. Được thành lập vào năm 1878, INTA có trụ sở chính tại Thành phố New York, với các văn phòng tại Bắc Kinh, Brussels, Santiago, Singapore và Washington, DC, Metro Area và các văn phòng đại diện tại Amman, Nairobi và New Delhi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập inta.org.

Địa chỉ: 255 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0988.746.527 | ĐT: 024-37373051

Email: info@lawfirmelite.com/vi

 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ AN TOÀN

ĐỂ KINH DOANH BỀN VỮNG, PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG

Bình luận bài viết

X