Nguyễn Huy Hoàng

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

Cử nhân Luật, Khoa Luật Học – Đại học Luật Hà Nội (2020)

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  • Nhân viên tư vấn SHTT tại Công ty Luật TNHH ELITE (từ tháng 04 năm 2021 đến nay)
  • Nhân viên tư vấn pháp lý về doanh nghiệp, đầu tư và M&A tại Công ty Luật BGI & Cộng sự (từ tháng 2 năm 2021 đến tháng 4 năm 2021)
  • Thực tập pháp lý về doanh nghiệp, đầu tư và lao động tại Công ty Luật Logos Hàn Quốc (từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021)
  • Nhân viên tư vấn pháp lý về doanh nghiệp và đầu tư tại Công ty Luật TekLaw (từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 8 năm 2020)
  • Thực tập tại Phòng kiểm sát giải quyết các vụ án Dân sự – Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (2019)
  • Thực tập pháp lý tại Công ty Luật NHQuang và Cộng sự (2018)

THÀNH TÍCH, GIẢI THƯỞNG

Đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Hình sự đỉnh cao – The Olympus 2017” do Khoa Pháp luật hình sự, Đại học Luật Hà Nội tổ chức, xếp thứ 6 trong tổng số 75 đội tham gia

X