LS. Nguyễn Văn Hành

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

 

Tư vấn và tranh tụng Luật dân sự, hôn nhân gia đình

Tư vấn và tranh tụng luật kinh doanh

Tư vấn và tranh tụng tranh chấp liên quan đến bất động sản

Thẩm định hồ sơ pháp lý doanh nghiệp (DD)

Tư vấn cơ cấu tổ chức Đại Hội đồng cổ đông, cuộc họp Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên. cuộc họp

Tư vấn trong lĩnh vực công chứng các giao dịch.

 

NGÔN NGỮ

 

Tiếng Việt, 

 

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP

 

Ông Nguyễn Văn Hành là đã có 15 năm kinh nghiệm tư vấn và tranh tụng trong các lĩnh vực về dân sự , kinh doanh thương mại và hôn nhân gia đình, tranh cấp về đất đai. Trong quá trình hành nghề ông Hành đã từng giữ vị trí Phó trưởng phòng pháp chế của Tổng công ty xây dựng thuộc Bộ Xây dựng kiêm Trợ lý Hội đồng quản trị Tổng công ty. Hiện tại ông Hành đang cung cấp nhiều dịch vụ pháp lý cho các tổ chức và cá nhân  từ tư vấn đến tranh tụng tại Tòa án  trong các lĩnh vực kinh doanh thương mại và dân sự, đặc biệt là tranh chấp đất đai.

 

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN

 

Cử nhân Luật, Đại học Luật (tốt nghiệp năm 1998, Khóa 18)

Thạc sĩ Luật kinh tế tại Học viện khoa học xã hội Việt Nam

Chứng chỉ về kỹ năng thương thảo và đàm phán hợp đồng (năm 2000)

Chứng chỉ Đào tạo nghề Luật sư (năm 2004)

Chứng chỉ hành nghề Luật sư (năm 2004)

Hiện nay đang hoàn thành Luận án Tiến sĩ Luật học.

 

X