ELITE LAW FIRM VINH DỰ ĐƯỢC GHI DANH TRONG DANH SÁCH CỦA THE TRADEMARK LAWYER

ELITE LAW FIRM rất vinh dự khi được ghi danh trong danh sách của The Trademark Lawyer năm 2018- một tạp chí uy tín về nhãn hiệu trên toàn cầu.

Danh mục các Luật sư chuyên về nhãn hiệu hàng đầu – Tạp chí World Trade Review 1000 là một trong các bảng xếp hạng uy tín nhất và là một công cụ có giá trị để hỗ trợ việc tìm kiếm Luật sư chuyên về nhãn hiệu thích hợp.

 

Bình luận bài viết

X