“Người được ủy quyền” là gì?

“Người được ủy quyền” là gì?


là Người đại diện (người được ủy quyền) của một người ủy quyền cho anh ta/chị ta (người ủy quyền) để hành động thay mặt cho anh ta/chị ta (cho một mục đích cụ thể hoặc cho mục đích chung). Quyền hạn và trách nhiệm của người được ủy quyền phụ thuộc vào phạm vi ủy quyền cụ thể được trao và viết rõ trong văn bản ủy quyền (theo Luật Hoa Kỳ).

Hoặc là người được ủy quyền để hành động thay mặt người ủy quyền bên ngoài tòa án.

Gốc của thuật ngữ “Người được ủy quyền” (Attorney-in-fact): xuất phát từ “Đại diện” (Attorney) (“bất kỳ cá nhân đại diện nào”) và “sự việc” (“hành động, hành vi, chứng thư”). Cả hai từ này hiện nay điều ít khi được sử dụng.)

What is “Attorney-in-fact”?


(US, law) An agent of the person giving him/her the power of attorney (for a specific purpose or for general purposes) to act on his or her behalf. The attorney-in-fact’s power and responsibilities depend on the specific powers granted in the power of attorney document.

Or a person authorized by power of attorney to act on the authorizer’s behalf outside a court of law.

 

Tags: Từ điển sở hữu trí tuệ

Địa chỉ: 255 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0988.746.527 | ĐT: 024-37373051

Email: info@lawfirmelite.com

 

 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ AN TOÀN

ĐỂ KINH DOANH BỀN VỮNG, PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG

Bình luận bài viết

X