24. “Vấn đề được bổ sung” là gì?

“Vấn đề được bổ sung” là gì?


Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, “Vấn đề được bổ sung” (Added Matter) viện dẫn đến thuật ngữ được sử dụng để chỉ việc bổ sung thông tin mới, hoặc là từng phần hoặc là toàn bộ, vào một đơn đăng ký sáng chế hoặc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ mà nó không có trong đơn đầu tiên đã nộp (trong phiên bản gốc). Điều này có thể xảy ra khi người nộp đơn mong muốn bổ sung hoặc sửa đổi nội dung của bằng độc quyền sáng chế hoặc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ sau khi nó đã được nộp.

Tại một số quốc gia và hệ thống sở hữu trí tuệ, việc bổ sung thông tin mới có thể bị hạn chế hoặc bị cấm để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho người/chủ thể khác. Các quy định và quy tắc cụ thể liên quan đến “vấn đề được bổ sung” có thể khác nhau tùy thuộc vào từng  quốc gia hoặc hệ thống sở hữu trí tuệ cụ thể.

 

Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022 quy định về Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có các quyền sau đây:

a) Sửa đổi, bổ sung đơn;

b) Tách đơn;

c) Yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn;

d) Yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn theo hợp đồng, do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

đ) Chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích và ngược lại.

2. Người yêu cầu thực hiện các thủ tục quy định tại khoản 1 Điều này phải nộp phí và lệ phí.

3. Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp không được mở rộng phạm vi đối tượng đã bộc lộ hoặc nêu trong đơn và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn, đồng thời phải bảo đảm tính thống nhất của đơn.

4. Trong trường hợp tách đơn thì ngày nộp đơn của đơn được tách được xác định là ngày nộp đơn của đơn ban đầu.


Tags: Từ điển sở hữu trí tuệ

 

Địa chỉ: 255 Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội

Hotline: 0988.746.527 | ĐT: 024-37373051

Email: info@lawfirmelite.com

 

 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NHANH CHÓNG, HIỆU QUẢ

BẢO HỘ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ AN TOÀN

ĐỂ KINH DOANH BỀN VỮNG, PHÁT TRIỂN THÀNH CÔNG

Bình luận bài viết

X